ERÄPYHÄN RETKEILYALUE SÄILYTETTÄVÄ JA SUOJELUALUE LAAJENNETTAVA


Oriveden kaupunki suunnittelee tekevänsä ensi talvena avo- ja harvennushakkuita Eräpyhän komealla alueella, aivan nykyisen
luonnonsuojelualueen vieressä. Hakkuisiin on joutumassa suojelunarvoista metsää, joka täyttää esimerkiksi METSO-ohjelman
luonnontieteelliset valintaperusteet. METSO-ohjelmaa toteuttava Pirkanmaan ELY-keskus on käynyt alueen suojelusta neuvotteluja Oriveden kaupungin kanssa, mutta jostakin syystä kaupunki ei ole tarttunut suojeluun, vaikka siitä maksettaisiin korvaus.

Karttalinkki:
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&text=Suunnitellut+hakkuut&srs=EPSG%3A3067&y=6829336&mode=rasta&x=365000&lang=fi
[10]

Kaupunki on nyt hakenut maisematyölupaa retkeily- ja virkistysalueelle yhteensä 10,5 hehtaarin hakkuille. Näistä 6,7 ha olisi avohakkuuta ja 3,8 ha harvennushakkuuta.

Hakattavaksi suunniteltu alue on kaavoitettu virkistysalueeksi (VR), ja sillä on huomattavia luonnonarvoja. Alueella on muun muassa vanhaa kuusivaltaista rinnemetsää ja kallionaluslehtoa. Lehtipuuvaltainen rantametsä kuuluu uhanalaiseksi ja vaarantuneeksi luokitellun (VU) valkoselkätikan reviiriin. Hakattavaksi suunnitellulla alueella elää myös vaarantunut (VU) liito-orava sekä useita harvinaisia tai muuten huomionarvoisia lintulajeja: mehiläishaukka (VU), harmaapäätikka, pohjantikka, pikkusieppo, idänuunilintu, kultarinta ja palokärki.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Oriveden kaupunki luopuu hakkuusuunnitelmistaan Eräpyhän alueella ja esittää ELY-keskukselle luonnonsuojelualueen laajentamista niin, että kaupungin omistama tila suojellaan kokonaan. Eräpyhä pitää suojella luonnonarvojen, merkittävän virkistyskäytön ja hienojen maisemien vuoksi. Eräpyhä tunnetaan hienona paikkana myös muualla kuin Orivedellä. Huolta alueen tulevaisuudesta kannetaan siten laajemminkin kuin vain Orivedellä.

Adressiin kerätään nimiä edelleen niin kauan kunnes hakkuusuunnitelmista luovutaan.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Timo Peltoniemi näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…