EU-tukipaketit ovat laittomia

Suomessa on laadittu kantelu oikeuskansleri Jaakko Jonkalle EU:n perussopimuksen vastaisten tukitoimenpiteiden vuoksi.

EU:n perussopimus on Suomen perustuslakiin rinnastettava kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön kulmakivi. Unionin perussopimuksen artikla 125 yksiselitteisesti kieltää valtioita ottamasta vastaan muiden jäsenmaiden sitoumuksia. Maamme johdon antamat kahdenväliset lainat markkinakorkoja alhaisemmilla hinnoilla Kreikan valtiolle ja Suomen Euroopan vakausvälineeseen sitoutuminen ovat aiheuttaneet taloudellisten sitoumusten tosiasiallisen siirtymisen muille jäsenvaltioille.

Valtioneuvoston tulee kaikessa toiminnassaan tarkoin noudattaa lakia (PL 2 § 3 mom.). Tämä pitää sisällään Suomen EU-oikeudelliset
velvollisuudet. Maamme johto on ylittänyt valtuutensa rikkoessaan perussopimusta. Jos demokraattisesti valitut kansanedustajat ja maamme johto rikkovat perussopimusta, ei lainkuuliaisuutta voi edellyttää kansalaisiltakaan.

Vaadimme, että kansalaisten oikeusturvan sekä politiikan moraalin säilyttämiseksi oikeuskansleri veisi asian käsiteltäväksi sen edellyttämällä vakavuudella ja vähintäänkin antaisi asianomaisille muodollisen huomautuksen maamme johdon lainvastaisten toimien johdosta.


Lue koko kantelu argumentteineen ja allekirjoita addressi!

http://raunioilla.blogspot.com/2011/09/kantelu-oikeuskanslerille.htmlScript executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )