Tori- ja markkinakauppiaille on taattava samat toimintamahdollisuudet harjoittaa ammattiaan kuin muillekin kaupan alan toimijoille.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…