Turun kaupungin sivistystoimen alaisiin lukioihin tulevan uuden tuntikiertokaavion 2024-2025 käyttöönotto peruttava

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…