Varhaiskasvatuksen tulevaisuus: EI kasvaville ryhmille!

Kommentoitu viesti


Vieras

#24

31.05.2015 14:02

Jos ryhmiä kasvatetaan lapset kärsivät ja tulokset näkyvät parinkymmenen vuoden kuluttua kasvavina mielenterveyskuluina!!! Lapset ovat tärkeintä mitä meillä on, ei raha!!

Vastaukset

LTO

#355 Re:

2015-06-01 07:01:12

#24: -  

Lapsilta on harmillisen helppo säästää, koska he eivät tuo näkyviä tuloja yhteiskunnalle, vaan ovat pikemminkin kuluerä. Tulisi ottaa huomioon tehdyt tutkimukset, joiden mukaan varhaiskasvatukseen sijoitettu raha maksaa itsensä takaisin moninkertaisena tulevaisuudessa. Lapset ansaitsevat aikuiselta yksilöllistä huomiota, ja suuret ryhmäkoot vaikeuttavat sen antamista. 

Lastentarhanope

#361 Re:

2015-06-01 07:09:12

#24: -  

 Liian suuri ryhmäkoko vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen työntekijöiden työhyvinvointiin. Nyt jo on näkyvissä poissaoloja: sairastumisia, uupumista yms. Sijaisia palkataan erittäin harkiten, jolloin muiden työntekijöiden vastuu kasvaa.