Vetoomus Harakan taiteilijatalon puolesta

ALLEKIRJOITA VETOOMUS HARAKAN TAITEILIJATALON PUOLESTA

Helsinki on valittu maailman designpääkaupungiksi vuonna 2012. Helsingin kaupungin julkisuudessa esitetyt pyrkimykset laajentaa merellistä ilmettään ja avata suljettuja saaria kansalaisten virkistyskäyttöön ovat olleet näkyvästi esillä. Merellisyys ja saaret ovat se valtti, jolla erotumme muista maailman kaupungeista. Harakan saarella taide, muotoilu ja luonto kohtaavat luontevalla tavalla, joka on herättänyt laajalti myös kansainvälistä kiinnostusta niin taide- kuin ympäristöpiireissä.

Säästösuunnitelmissaan kaupunki harkitsee luopumista Harakan saaren taiteilijatalon tiloista. Helsingin Sanomissa olleen uutisen mukaan kaupunki aikoo säästää "seinistä". Taiteilijatalo kuitenkin myös mahdollistaa 30 henkilön työnteon. Työhuoneita on käyttänyt kahdenkymmenen vuoden aikana toistasataa taiteilijaa, taidekäsityöläistä ja muotoilijaa. Useimpien taiteilijoiden työskentely pohjautuu elävään vuorovaikutukseen saaren miljöön kanssa.

Saarella on järjestetty tapahtumia, kansainvälisiä näyttelyitä, seminaareja ja työpajoja ja ylläpidetty vuosittaista galleriatoimintaa. Esimerkiksi kesällä 2009 taiteilijat järjestivät saaressa 13 yksityisnäyttelyä, 6 avointen ovien päivää sekä tekivät yhteistyötä Harakan luontokeskuksen kanssa mm. yleisölle avoimien työpajojen ja tapahtumien merkeissä. Tämä kaikki on Harakan taiteilijayhdistyksen toteuttamaa ja rahoittamaa kaupunkilaisille tarjottavaa ilmaista kulttuuritarjontaa.

Taiteilijatalo on taiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas suojeltu rakennus. Talo on toiminut ilman kalliita korjauksia ja taiteilijoiden toiminta soveltuu taloon hyvin. Taiteilijat eivät ole esittäneet raskaita saneerauksia suojellussa rakennuksessa, mutta kaupungin sisäinen vuokrahinnoittelu - liian korkea vuokra - on yksi syy joka saa kulut näyttämään korkeilta. Tilat eivät ole vajaakäytössä, joten kaupunki saa vuokraa kaikista 30 työhuoneesta. Taiteilijoiden lisäksi Harakan yleisesti vuokrattavia tiloja hyödyntävät lukuisat erilaiset kokous- ja seminaariryhmät.

Me saaren taiteilijat vastustamme Helsingin kaupungin suunnitelmia luopua Harakan taiteilijatalosta. Taide ja ympäristönsuojelu kohtaavat Harakassa ainutlaatuisella tavalla.

Adressi luovutettiin Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajuselle 26.2.2010. Nettiadressissa ja käsinkirjoitetussa adressissa oli yhteensä 3000 nimeä.
Kiitos tuesta kaikille!

Helsingin kirjasto- ja kulttuurilautakunta on iloksemme asettunut selkeästi tukemaan Harakan taiteilijatalon toimintaa ja hyväksynyt 16.3.2010 yksimielisesti seuraavan lausunnon lähetettäväksi kaupunginhallitukseen:

Harakan saaren käytön kehittäminen

Kulttuurikeskus siirtää päätöstä Harakan saaren vuokrasopimuksen tulevaisuudesta ja kartoittaa mahdollisia vuokralaisia, jotka sitoutuvat säilyttämään nykyisen taiteilija-ateljeekäytön taiteilijoille edullisilla neliövuokrilla, jotta Kuvataidetalon asukkaiden työskentelyedellytykset turvataan. Vasta tuon kartoituksen valmistuttua lautakunta päättää ylläpitäjän roolista.

Ystävällisesti
HARAKAN TAITEILIJAT


Aino Favén, Harakka ry    Ota yhteyttä adressin tekijään