Helsingin ostopalvelupäiväkotien lakkauttamista vastaan

Helsingin ostopalvelupäiväkotien sopimusten jatkaminen tai niiden jatkamatta jättäminen on taas tullut ajankohtaiseksi. Vanhempien aktiivisen lobbaamisen ja sosiaalilautakunnassa ostopalvelusopimuskäytännön jatkamisen puolesta kamppailleiden poliitikkojen tekemän työn ansiosta saimme viimeksi (vuonna 2010) jatkoa usean päiväkodin ostopalvelusopimukselle. Ostopalvelusopimus oli tuolloin jo poikkeama sosiaalilautakunnan palvelustrategialinjauksesta.

Nyt ostopalvelusopimuksen tilalle kaavaillaan ilmeisesti palveluseteleitä, jotka ovat olleet jo käytössä muissa sosiaali-ja terveyspalveluissa. Palveluseteli olisi ehkä hieman isompi pienituloisille, mutta tilanne ei kuitenkaan olisi pienituloisten kannalta missään tapauksessa sama kuin nyt, kun päivähoitomaksu arvioidaan tulojen mukaan.

Seurauksena olisi mm. se, etteivät opiskelijat ja muut pienituloiset enää voisi valita lapsensa hoitopaikkaa. Lapsille jatkuvuus on tärkeätä, eikä ole hyvä, että heitä joudutaan siirtelemään päiväkodista toiseen.

Asia ei sikäli koske vain pienituloisia, sillä jos yksityistettäviin päiväkoteihin ei löydy tarpeeksi maksukykyisiä asiakkaita, jotkut päiväkodeista saattavat joutua supistamaan toimintaansa tai lakkauttamaan sen kokonaan.

Viime kädessä kysymys on periaatteellinen: haluaako Helsinki tarjota päivähoidossa vaihtoehtoja. Päivähoitopaikkojen väheneminen ei ole myöskään kaupungin edun mukaista, sillä hoitopaikoista on viime vuosina ollut pikemminkin ali- kuin ylitarjontaa.

Me allekirjoittaneet vaadimme ostopalvelusopimuskäytännön jatkamista.

 


Mikael Hakkarainen    Ota yhteyttä adressin tekijään