Hoitohenkilökunnalle myönnettävä omantunnonvapaus

Hoitohenkilökunnalle myönnettävä omantunnonvapaus

 

Suomi, Ruotsi ja Makedonia ovat Euroopan ainoat maat, joissa hoitohenkilökunnalla ei ole omantunnonvapautta eettisistä tai uskonnollisista syistä kieltäytyä hoitamasta raskaudenkeskeytyksiä työssään. Hyvä lääketiede on moraalista toimintaa, joten on tärkeätä, että hoitohenkilökunnalla on mahdollisuus toimia keskeisten eettisten periaatteidensa mukaisesti. Tätä tavoitetta tukee myös Maailman Lääkäriliitto (WMA) sekä Suomen Lääkäriliitto.

 

Euroopan neuvoston päätöslauselmassa 1763 (2010) todetaan, että hoitohenkilökunnalla on oltava oikeus ilman mitään sanktioita tai syrjintää kieltäytyä tekemästä tai avustamasta abortin tai eutanasian suorittamisessa. Hallitusohjelmassa on kirjattuna, että mahdollisuutta hoitohenkilökunnan omantunnonvapauteen selvitetään.

 

Tämän adressin allekirjoittajat vetoavat, että lainsäädäntöä muutetaan niin, että omantunnonvapaus mahdollistuu tässä asiassa Suomessakin. Adressi tullaan luovuttamaan vuoden 2013 alkupuolella sosiaali- ja terveysministeriöön.