HUS-alueen sairaanhoidon palveluja ei saa pilkkoa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksessa HUS:n alueen
erikoissairaanhoito täytyy säilyttää kokonaisuutena,
jolla turvataan yhdenvertaisten hyvien palvelujen saanti koko Uudellamaalla.

Suuri väestö ja siihen liittyvä erikoisosaajien palvelu on hoidon laadun ja kustannusten edullisuuden tae. Tätä ei saa pilkkoa.


Ulla-Marja Urho, Ulla-Mari Karhu, Riikka Slunga-Poutsalo, Irene Äyräväinen, Kalle Könkkölä    Ota yhteyttä adressin tekijään