Imetysoppaan saatavuus Äitiyspakkauksen mukana turvattava!

Perheillä on oikeus saada tietoa imetyksestä. Tämä oikeus on kirjattu Lasten oikeuksien sopimuksen 24. artiklaan, johon Suomikin on sitoutunut. Äidin oikeus saada tukea imetykseen on kirjattu myös neuvola-asetukseen. Perheet eivät saa enää vuoden 2011 äitiyspakkauksen mukana imetysopasvihkosta. Äitiyspakkauksen kaikki kirjallinen materiaali on korvattu yhdellä paperiarkilla, jolla odottava perhe saa listan www-osoitteita. Päätöksen on tehnyt Kelan äitiysavustusraati.

Imetyksen tuki ry kysyy, kenellä on kokonaisvastuu vauvojen ravinnosta. Äitiyspakkauksen ottaa yli 90 prosenttia ensisynnyttäjistä. Äitiyspakkaus on tähän saakka ollut kattavin imetystiedon jakelukanava ensisynnyttäjille. Kätilöliiton tuottama vihkonen 'Imetys - yhteisen matkamme alku' on laadittu luotettavaksi ensitieto-oppaaksi täysin uudessa elämäntilanteessa. Vihkosta ei ole netissä.

Vaikka ihanteena olisikin siirtyminen paperittomaan tiedonkulkuun, se ei aina ole paras ratkaisu.Vauvan kanssa tiedonhaku internetistä on käytännössä vaikeaa. Synnytyssairaalaan on helpompaa ottaa mukaan imetysvihkonen kuin sähköinen tiedonlähde. Kaikissa kodeissa ei ole tietokonetta, nettiyhteyttä ja tulostinta. Muutos heikentää erityisesti vähävaraisten perheiden oikeutta saada tietoa imetyksestä. Tiedon etsintä, valikointi ja lähdekritiikki kuormittavat vastasyntyneen vauvan perhettä liikaa.

Päätös on ristiriidassa viime vuosien suunnitelmallisen imetyksen edistämistyön kanssa. Tätä työtä ohjaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Imetyksen edistämisen toimintaohjelma 2009-2012, jossa oletetaan Kätilöliiton imetysvihkosen tavoittavan äidit. Hoitotyön tutkimuskeskuksen näyttöön perustuvan Imetysohjauksen hoitosuosituksen (2010) mukaan perheiden saatavilla täytyy olla monipuolista imetysaineistoa, jota saadaan monella tavalla ja monessa yhteydessä. Tällä hetkellä imetystä tukevaa kaupallisesti riippumatonta terveysaineistoa ei ole riittävästi saatavilla. Neuvolat ohjaavat äitejä äitiyspakkauksen imetysvihkoseen nojautuen.

Suomessa äidit haluavat imettää ja he tietävät imetyksen edut. Vain yksi prosentti äideistä tavoittaa puolen vuoden täysimetyssuosituksen. Toiveiden ja todellisuuden ero on valtava. Imetysopas täytyy jatkossakin olla ensisynnyttäjien saatavilla kirjallisesti.


Johanna "Jossu" Leppäpuska    Ota yhteyttä adressin tekijään
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )