Oulun tulee saada kallioparkki

Tämä on Oulun tulee luopua Kallioparkista -adressin vasta-adressi, ja tällä pyritään vaikuttamaan Oulun tulee luopua Kallioparkista -adressia vastaan ja myötävaikuttamaan siihen, että vuosia suunniteltu hanke tullaan toteuttamaan aiotulla tavalla.

Oulun kallioparkin rakentamisella ei ole mitään vaikutusta kasvihuoneilmiöön. Näyttää siltä, että hankkeen vastustajilla on vaikeuksia hahmottaa mittasuhteita. Heidän kannattaisi ennemminkin painostaa Yhdysvaltoja tai Kiinan kommunistista kansantasavaltaa, jotka tuottavat yhdessä noin kaksi kolmasosaa maailman kasvihuonepäästöistä.

Kaupungin keskusta on jo ruuhkautunut, mutta kallioparkin käyttöönoton jälkeen autot saadaan pois kaduilta. Suomessa yksityisautoilua ei ole koskaan suosittu, vaan valtiovalta on aina vain pyrkinyt tekemään kaikkensa, jotta yksityisautoilu tuottaisi mahdollisimman suuret kustannukset sitä tarvitseville. Oulun kaupunki on myöskin vaikeuttanut autoilua ja asiointia keskustassa muuttamalla kaikki kadunvarren pysäköintipaikat maksullisiksi.

Kaikki rakentaminen on valitettavasti sellaista, että se tuottaa haittaa ja häiriötä ympäristöönsä rakennusaikanaan. Kallioparkin rakentaminen tosin tehdään syvässä maan sisässä.

Oulun kaupungissa on jo niin paljon pyöräteitä, että se herättää ihmetystä ympäri maailmaa. Niiden suuri määrä alkaa jo haitata normaalia autoilua.

Teknisesti hanke mielenkiintoinen ja vasta valmistuttuaan tulee osoittamaan, minkälaisia vahinkoja tai haittoja se tuotti ympäristölle ja rakennuksille. Sitä ennen niitä ei tiedä kukaan.

Kempele, 20.12.2007
Kai Barnes, entinen oululainenFacebook
Kannatatko kuolemantuomiota?