Kannanotto AVEKin toiminnan turvaamiseksi

Valtioneuvosto on leikkaamassa yksityisen kopioinnin hyvityskorvauksia jopa puoleen nykyisestä 11 miljoonasta eurosta. Valtiontalouden mittakaavassa säästö on pieni, mutta sen vaikutukset audiovisuaaliselle alalle ovat dramaattiset. Leikkaus vaarantaa koko Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin toiminnan jatkumisen. 11 miljoonan hyvityksestä AVEK on jakanut av-alalle vuosittain noin 2,5 miljoonaa euroa. Kopioston kautta suorina korvauksina av-alan tekijöille jaettava osuus on noin 3 miljoonaa euroa. Nämä varat ovat alalle kriittisen tärkeät.

Allekirjoittajat ovat erittäin huolissaan AVEKin rahoitustilanteesta ja ehdottavat tuen tason palautusta ennalleen. Leikkausten sijaan toivomme, että hyvitysmaksujärjestelmä uudistetaan huolellisen valmistelutyön kautta, jotta taso saadaan varmistettua pitkäjänteisesti kestävälle ja ennakoitavalle pohjalle. 

AVEKin kansainvälisesti ainutlaatuinen toimintamalli on ollut tärkeä tekijä suomalaisen audiovisuaalisen alan, etenkin mediataiteen ja dokumenttielokuvan monimuotoisuuden ja kansainvälisen menestyksen taustalla. AVEK myöntää tukea elokuvan eri lajityyppien kehittelyyn ja kulttuurivientiin, audiovisuaalisen alan tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä festivaalien ja tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi AVEK myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon ja digitaalisten innovaatioiden kehittelyyn.  

AVEKin myöntämät tuet käytetään pääasiassa tekijöiden palkkoihin sekä palveluiden ostoihin. AVEKin tekemien kyselyiden mukaan jokainen myönnetty tuki työllistää määräaikaisesti keskimääräisesti seitsemän henkilöä kotimaisissa yrityksissä. Jos tuotanto toteutetaan pienemmällä rahoituksella tai sitä ei tehdä lainkaan, valtio menettää verotuloja sekä palkoista että palveluista. Lisäksi on vaarana, että yhä suurempi osa ammattilaisista joutuu hakeutumaan sosiaaliturvan piiriin. Näin ollen on kyseenalaista tuottaako hyvityskorvausten leikkaus toivottuja taloudellisia vaikutuksia yhteiskunnalle.

Kentän toimijoiden kokemus on, että AVEK on todella kustannustehokas audiovisuaalisen taiteen tukija. AVEK toimii esimerkillisen joustavasti ja tekijälähtöisesti. AVEKin tuotantojen varhaisessa vaiheessa myöntämät pienetkin yksittäiset avustukset mahdollistavat usein hankkeiden kasvun ja laajemman rahoituspohjan hankinnan. Pienelle maalle ja kielialueelle kansallinen tuki on merkittävää kansainvälisten polkujen aukeamiselle.

Suomalaisten tekijöiden pitkäjänteinen omistautunut työ kantaa hedelmää ja suomalainen audiovisuaalinen kulttuuri on korkeatasoista ja ulkomailla tunnustettua. Suomalaista kulttuuria tehdään vain Suomessa tai suomalaisten voimin. Audiovisuaaliseen tuotantoon sijoitetut varat tulevat takaisin moninkertaisina, sekä euroina että hyvinvointina, yhteiskunnan liimana, Suomi-kuvan muokkaajana ja kehitystä eteenpäinvievänä voimana. AVEKin asiantuntevan toiminnan jatkuminen ja kehittäminen on elinehto suomalaisen audiovisuaalisen kulttuurin kehittymisen ja kansainvälisen menestyksen jatkumiselle. 

Yksityisen kopioinnin hyvitysjärjestelmä on rakennettu korvaamaan sitä, että kuluttajat voivat yksityisesti tallentaa, kopioida ja katsoa uudelleen audiovisuaalisia teoksia. Yksityisen kopioinnin hyvitys perustuu mm. tekijänoikeuslakiin. Yksityisen kopioinnin hyvitys ei näin ollen ole harkinnanvarainen kulttuurin tukimuoto. Hyvitys maksetaan valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta, jonka tulee olla määrältään sellainen, että sitä voidaan pitää kohtuullisena hyvityksenä teosten kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön. Hyvitysmaksun taso on ollut sama vuodesta 2015, joten hyvityksen tasoa on painetta ennemminkin korottaa kuin leikata koronapandemian vaikutuksista edelleen kärsivillä aloilla. 

Kantamme on, että AVEKin toiminta on turvattava ja sitä on kehitettävä.

 

Vastaava kannanotto organisaatioille löytyy osoitteessa https://avekinpuolesta.fi/.


Hanna Maria Anttila, AV-arkki ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Hanna Maria Anttila, AV-arkki ry näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Hanna Maria Anttila, AV-arkki ry saa täten minulta valtuudet luovuttamaan tässä kaavakkeessa antamani tiedot seuraaville tahoille:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…