Karjalohjan entisestä kunnantalosta Kylätalo/Taidetalo!

KARJALOHJAN ENTISESTÄ KUNNANTALOSTA TAIDETALO/KYLÄTALO!

Yhteiskunta on määrännyt itselleen tehtäviä enemmän, kuin se nykyisillä verotuloilla pystyy hoitamaan. Nyt ja lähivuosina palveluiden laatu heikkenee päivähoidossa, koulutuksessa, työajoissa, palkoissa, eläkkeissä, vanhusten hoidossa. Palvelutason heikkenemistä voidaan vähentää asukaslähtöisillä toimilla. Kuntaliitoksen myötä kirkonkylällä on vaara muuttua syrjäkyläksi, suurimpina haasteina palveluiden ja asukaspohjan säilyttäminen. Asukkaat saavat ja joutuvat lähitulevaisuudessa ottamaan enemmän vastuuta lähiympäristönsä hyvinvoinnista. Asukkaat voivat yhteisesti tuottaa uusia lähipalveluja, joihin yhteiskunta ei välttämättä pysty. Asukkaiden aktivoiminen, yhteistoiminta ja maaseudun elävöittäminen on ollut tärkeimpiä Lohjan kylät ry:n tavoitteita, ja näihin tavoitteisiin myös Karjalohjan Taidetalo ry toimillaan tähtää.

Karjalohjan Taidetalo ry

Karjalohjan Taidetalo ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on perustettu 18.06.2015 Lohjan kaupungin hallussa olevan ja myyntiin laitetun Karjalohjan entisen kunnantalon saamiseksi seudun asukkaiden käyttöön. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja hallinnoida entisen kunnantalon tiloja, mikäli Lohjan kaupunki päättää sen omistuksen yhdistykselle siirtää. Yhdistyksellä on 12 perustajajäsentä Karjalohjalta ja sen lähialueilta.Yhdistyksen suunnitelmana on myös verkostoitua Lohjan kaupungin ja lähialueilla toimivien järjestöjen, yhdistysten ja yksityisten henkilöiden kanssa yhteistyön ja kulttuurin monimuotoisuuden kehittämiseksi.

Karjalohjan entisen kunnantalon käyttömahdollisuudet

Entisen kunnantalon tilat tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet erilaisten harrastus- ja vapaa-ajan aktiviteettien järjestämiseen palvellen näin laajasti alueen eri ikäisiä taiteista, kulttuurista, luonnosta, liikunnasta sekä kasvatus-, sivistys- ja opetustoiminnasta kiinnostuneita asukkaita. Tilat soveltuvat myös kurssi-, kokous-, näyttely- ja pienimuotoiseen konserttikäyttöön.Kiinteistön pienempiä huoneita olemme suunnitelleet vuokrattavan työhuoneiksi. Tarkoituksena on luoda myös tuntiperusteisesti vuokrattavat hoitohuone sekä soitonopetukseen tarkoitettu tila. Alustavien suunnitelmien mukaan karjalohjalainen yksityinen ammatinharjoittaja vuokraisi entisen kunnantalon yläkerran perustaakseen tiloihin taide-ja luontopainotteisen päiväkodin, mikä osaltaan toisi huomattavaa helpotusta tällä hetkellä ruuhkautuneeseen päivähoitotilanteeseen Karjalohjalla ja Sammatissa.Toiveena on myös paikallisten tuottajien, käsityöläisten ja taiteilijoiden tuotteita myyvä putiikki sekä lapsi- ja/tai seniorikahvila joko yhdistyksen/yhdistysten tai yksityisen ammatinharjoittajan toimesta.Tarkoituksenamme on siis luoda kaikille avoin, matalan kynnyksen kokoontumis- ja harrastuspaikka unohtamatta kylän vanhuksia ja alle kouluikäisiä lapsia.Onnistuessaan taidetalohanke työllistäisi ainakin lastentarhanopettajan, lastenhoitajan, keittäjä-siivoojan sekä osa-aikaisen kiinteistönhoitajan.

Kannanotto

Me allekirjoittaneet vetoamme Lohjan kaupungin päättäjiin Karjalohjan entisen kunnantalon luovuttamiseksi Karjalohjan Taidetalo Ry:n omistukseen nimellistä kauppahintaa vastaan ja näin ollen kiinteistön säilyttämiseksi seudun asukkaiden käytössä.


Elina Majander-Aira, Karjalohjan Taidetalo Ry    Ota yhteyttä adressin tekijään