Karttulan lukion puolesta

Kuopion kaupunginvaltuuston linjapäätös uudesta lukioverkosta tarkoittaa Karttulan lukion lakkauttamista. Tämä on suunniteltu toteutettavaksi vuoteen 2015 mennessä. Päätös on täysin poliittinen, eikä sillä todellisuudessa saada aikaan säästöjä. Tämän ovat mm. oppilaskunnan kuulemistilanteessa myöntäneet myös Kuopion koulutoimen johtavat virkamiehet. Onko tämä vain ensimmäinen monista palveluista, jotka tullaan viemään karttulalaisilta?

 

Faktoja Karttulan lukion säilyttämisen puolesta

  • Pienet opetusryhmät mahdollistavat yksilöllisen opetuksen (mahdollisuus myös tukiopetukseen)
  • Hyvä vuorovaikutus opiskelijoiden ja opettajien välillä, opiskelijoiden asioista oikeasti välitetään ja heidän tarpeisiinsa pystytään vastaamaan
  • Huonot linja-autoyhteydet Kuopioon etenkin Airakselasta -> koulunkäynti Kuopiossa on kallista, hankalaa ja aikaavievää
  • Lukiolla on oppikirjakirjasto, josta opiskelijoiden on mahdollista lainata pakollisten kurssien kirjat ilmaiseksi
  • Valinnaisuusmahdollisuudet ovat laajat lukion pienestä koosta huolimatta, mahdollisuus myös virtuaaliopetukseen muiden Sisä-Savon lukioiden kanssa
  • Hyvä ja lämmin ilmapiiri, toiset otetaan huomioon
  • Mahdollisuus suorittaa lukiodiplomi myös tekstiilityöstä sekä teknisestä käsityöstä
  • Paljon kansainvälistä toimintaa, ystävyyskouluja useissa maissa, oppilailla mahdollisuus lähteä leirikouluun ulkomaille
  • Karttulan lukion lakkautus ajaa nuoret pois Karttulasta
  • Ensi lukuvuodeksi Karttulan lukioon ennätysmäärä hakijoita

 

Voit vaikuttaa päätökseen Karttulan lukion lakkauttamisen estämiseksi allekirjoittamalla tämän Kuopion kaupungille osoittamamme adressin. Adressi toimitetaan kaupunginvaltuustolle viimeistään 14.3.2012.

 


Karttulan lukion oppilaskunta    Ota yhteyttä adressin tekijään