Kaupunkibulevardit eivät edistä monimuotoista kaupunkikuvaa - Pientaloalueet kuuluvat myös Itä-Helsinkiin

Tämä adressi on kohdistettu Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille, jotka päättävät Itäväylän kaupunkibulevardin kaavoituksen suunnitteluperiaatteiden sisällöstä ja kotikaupunginosamme tulevaisuudesta.

Me adressin allekirjoittaneet vaadimme, että bulevardisuunnitelmissa huomioidaan Vartiokylän alueen nykyinen identiteetti ja monimuotoinen kaupunkikuva mukaan lukien pientalovaltaisen Vartioharjun alueen säilyttäminen. Vartioharju ulottuu pientaloalueena Itäväylän molemmin puolin, siksi keskelle aluetta sijoittuvalla bulevardisuunnitelmalla on iso merkitys.

Olemme huolissamme pientaloalueemme tulevaisuudesta osana kerrostalo- ja vuokra-asuntopainotteista Vartiokylän kaupunginosaa (Itäkeskus, Puotila, Puotinharju, Myllypuro, Marjaniemi ja Vartioharju). Pientaloalueilla on merkittävä rooli Helsingin asuntokannan monimuotoisuudessa ja vetovoimaisuudessa. Pientaloalueiden säilyminen on erityisen tärkeää yhtenä houkuttelevana asumisen vaihtoehtona täällä idässä.   

HUOLENAIHEITAMME:

1. BULEVARDIA PERUSTELLAAN YLEISKAAVAN 2016 RATKAISUILLA, MUTTA RATKAISUT PUUTTUVAT

Suunnitteluperiaatteiden sanotaan tarkentavan yleiskaavan ratkaisuja, mutta meidän mielestämme yleiskaavassa ei ole esitetty ratkaisua Itäväylän bulevardille Kehä I itäpuolelle. Yleiskaavan kaavakartassa on ratikka ja tummempia ruutuja väylän varressa. Yleiskaavan suunnitteluaineistoista emme bulevardia löytäneet, emmekä ole siihen näin ollen aikanaan yleiskaavan vuorovaikutuksessa voineet yhdistyksenä tai yksittäisinä asukkaina ottaa kantaa.

Itä1.png

Yleiskaavan bulevardisuunnitelmia on koottu yleiskaavan selvitykseen ”Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet” https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2015-8.pdf (karttaote s.37), mutta tätä bulevardia ei siitä löydy. Myöskään yleiskaavan vaikutusten arvioinneissa ei tätä bulevardia ole tutkittu.

Nyt yleiskaavan tummempia ruutuja on toteutettu muuttamalla työpaikkatontteja väylän varresta asumiseen meluaitoineen. Lopputulos on karua kaupunkia – ei mitään bulevardia. Ratikkaa ei tänne ole ilman Östersundomia tulossa, mutta ratikalla perusteellaan bulevardiratkaisua ja lähivuosien muutoksia. Voiko näin isoa muutosta suunnitella vain ”periaatteilla”?  

 

2. ALUEEN YHTENÄINEN KAUPUNKIKUVA JA ALUEELLINEN PAIKALLISIDENTITEETTI KATOAISIVAT

Vartioharju on ainutlaatuinen, kulttuurihistoriallisesti merkittävä puutarhamainen pientaloalue. Alueen eri vuosikymmeninä rakennetut talot ja pihat luovat yhtenäisen selkeästi miellettävän kaavallisen kokonaisuuden. Bulevardin varteen esitetty kerrostalojen rakentaminen heikentäisi tätä yhtenäistä kaupunkikuvaa ja tuhoaisi alueen paikallisidentiteettiä. Vartiokyläläiset haluavat pitää kylänsä vehreänä ja tähän auttavat omat pientalojen pihat. Puutarhankin avulla voi torjua luontokatoa ja sitoa hiiltä. Vartiokyläläiset haluavat olla mukana vihreän Helsingin kehittämisessä ja taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, mutta tehokkaan urbaani rakentamisen keskellä kaupungin suunnitelmat tuntuvat ristiriitaisilta luonnon säilyttämisen kannalta.

Itäväylällä Kehä I risteyksessä sijaitseva kerrostalokortteli (91-45-54-6) on valmistunut vuonna 2011. Kaavassa on oli ääneneritysvaatimus 37 dB Itäväylän puolella, kohdalla on 5-6 kaistaa kohdalla, nopeusrajoitus 60 km /h.  

Itä2.png

Viimeisimmässä kansallisessa liikenne-meluselvityksessä on Itäväylän päiväajan liikennemeluksi mitattu 70-75 dB. Tällaiselle melualueelle asuinrakentaminen aiheuttaa suuria haasteita eikä luo hyvää asuinympäristöä.  

Itä3.png

Meluvyöhykekartat Helsingin karttapalvelussa kartta.hel.fi > Ympäristö ja luonto > Meluselvitysmallit > Vuosi 2022

     

3. ALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT EIVÄT PYSTY VASTAANOTTAMAAN LISÄÄNTYVÄÄ ASUKASMÄÄRÄÄ

Vartiokylän ala-asteen ja päiväkodin nykyiset rakennukset tullaan purkamaan, ja uuden koulun ja päiväkodin rakennushanke on käynnistynyt hankesuunnittelulla. Rakentamisen on tarkoitus alkaa kesällä 2024 ja tilojen valmistua vuoden 2025 lopulla. Rakennukseen suunnitellaan tilapaikat 700 koululaiselle ja 210 varhaiskasvatuksen oppijalle. Uudessa koulussa toimisivat 1.–9. luokat siten, että koulun omat ala-asteen oppilaat voivat jatkaa siellä myös yläasteen ajan. Uuden rakennuksen tilat ovat osittain viikonloppuisin ja iltaisin myös harrastekäytössä. Tämä uudisrakennus täyttää täysin koulun tontin lukuun ottamatta ulkoilupihaa. Koulua ei ole tulevaisuudessa mahdollisuutta laajentaa.  

Itä4png.png

Oheisesta linkistä saat lisätietoa Itäisen bulevardinkaupungin itäosan suunnitteluperiaatteista: 

https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2022_kaava/6444_1_It%C3%A4isen_bulevardikaupungin_it%C3%A4osan_suunnitteluperiaatteet_LUONNOS_09052022.pdf

 

Tule mukaan allekirjoittamaan pientaloalueiden puolesta! 

 

Ystävällisin terveisin,

Itäväylän kaupunkibulevardi -työryhmä

Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistys ry


Rebekka Sahlberg / Itäväylän kaupunkibulevardi -työryhmä / Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Rebekka Sahlberg / Itäväylän kaupunkibulevardi -työryhmä / Vartio- ja Mellunkylän Omakotiyhdistys ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…