Ei lisää leikkauksia opintotukeen - opintotuki toiseen samantasoiseen tutkintoon säilytettävä

Ei lisää leikkauksia opintotukeen - opintotuki toiseen samantasoiseen tutkintoon säilytettävä / Tiedotteet / Lisäys / Kommentit


Vieras

#1

12.03.2015 10:13

Hei,
adressin tietoihin voisi vielä lisätä ohessa olevat tiedot eli hallituksen esityksen numero, sen otsikko sekä linkki finlex:iin, josta ko. hallituksen esitys löytyy.


HE 210/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140210

Kommentoi adressia