Varhaiskasvatuksen tulevaisuus: EI kasvaville ryhmille!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Varhaiskasvatuksen tulevaisuus: EI kasvaville ryhmille!.


Vieras

#451

01.06.2015 10:02

Mielestäni viisi lasta per aikuinen olisi parempi suunta.

Vieras

#452

01.06.2015 10:04

Olen ollut lastenpäiväkodissa tosin ruokahuollossa,mutta käsiä on nykyiselläänkin liian vähän .


Vieras

#453

01.06.2015 10:05

Toivottavasti tämä päätön aloite saadaan kumottua. Ei todrllakaan ole lasten etu toimia näin. Kalliit oppirahat maksetaan sitten myöhemmin ja huonoimmassa tapauksessa lapsen koko elämä ohjautuu sivuraiteille. On niitäkin tapauksia joissa lapsen kasvatuksesta huolehtii vain ja ainoastaan päiväkoti ja jos näille erityislapsille on vielä vähemmän aikaa tulevaisuudessa niin varmasti ongelmien korjaaminen tulee yhteiskunnan vastuulle myöhemmin. Tässä samassa yhteydessä peräänkuuluttaisin vanhemmuuden vastuun ottoa ja herättäisin keskusteluun myös sen osalta, että lasten paikka on silloin kotona, jos jompikumpi vanhempi on kotona. Mikäli lastaan ei voi hoitaa kotona, kysyisin miksi sitten lapsia halutaan ylipäätään hankkia?

Vieras

#454

01.06.2015 10:06

Opettajilla pitää olla aikaa keskittyä lapsiin yksilöinä, ryhmäkokoa ei tulisi kasvattaa liian suureksi.

Vieras

#455

01.06.2015 10:07

Koska päiväkotien lapsiryhmät ovat jo nyt suuret.

Vieras

#456

01.06.2015 10:07

Olen ollut vuodesta 1977 lastentarhanopettajana Silloin ..alussa kp-ryhmässä oli vain 20 lasta....ja kolme kasvatuksesta vastaavaa..2 lto ja 1päiväkotiapulainen...myöhemmin.lastenhoitaja. Sittemmin ryhmäkoot ovat vaihdelleet.. viimeksi 28lasta ja 4kasvatuksesta vastaavaa...2 lto ja 2lastenhoitajaa...oon todennut että 28 lapsen ryhmä on suuri vaikka aikuisia olisikin...sovittu määrä..sairastapauksia ym..ei sijaisia...

Vieras

#457

01.06.2015 10:10

Olen varhaiserityiskasvatuksen asiantuntija ja huolissani kaikkien lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tuesta tilanteessa, jossa kunnat purkavat tuen muotoja (erityisryhmät ja ryhmässä toimivat erityisopettajat) samaan aikaan, kun ryhmäkoot kasvavat. Mitä integraatiota ja laatua tämä on?

Vieras

#458

01.06.2015 10:12

Liian suuret ryhmät eivät ole lapsille hyväksi. He eivät saa tukea kehittymiselleen ja heistä kasvaa kovaäänisiksi ja sosiaaliset taidot jäävät puutteellisiksi kun heitä ei ehditä ohjeistaa ja tukea oikein.

Vieras

#459

01.06.2015 10:13

Olen työterveyshoitaja ja asiakkaanani on varhaiskasvatuksen työntekijöitä. Olen vuodesta 2007 nähnyt varhaiskasvatuksessa tapahtuneen työn tekemisen muutoksen, johon yksi suuri syy on taloudelliset säästötoimenpiteet. Olen huolissani heidän hyvinvoinnistaan. Olen myös viiden lapsen mummi, joista nuorin on vasta vuosi ja 8 kk ikäinen ja menossa syksyllä hoitoon. Toivoisin, että hänellä olisi mahdollisuus mahdollisimman hyvään ja laadukkaaseen päivähoitoon.

Vieras

#460

01.06.2015 10:16

Yhtä typerä, lyhytnäköinen päätös kuin kouluissa luokkakokojen jatkuva kasvattaminen. Ei lapsen kehitystä tue massatuotanto-olosuhteet.

Vieras

#461

01.06.2015 10:18

Lapsiryhmät ovat jo nyt liian suuria,joka näkyy lasten levottomuutena.
Lapsille ei riitä rauhallisia leikkitiloja,eikä lepohetkipaikkoja.
Päiväkodeissa ilmanvaihto -ja sisäilmaongelmia lukuisissa
päiväkodeissa.Näissä fyysisissä olosuhteissa yritetään tehdä
laadukasta varhaiskasvatustyötä.sekä autaa perheiä ja lapsia
heidän eritystarpeissaan.Ryhmissä on ainakin pääkaupunki-
seudulla paljon maahanmuuttajaperheiden lapsia,joiden kotouttamisessa

tehdään arvokasta ja kauaskantoista työtä.


Olen valmistunut v,79 lto:ksi ja havainnut työvuosinani,miten
työn luonne ja vaativuustasonkasvu,eivät ole suhteessa vähentyviin resursseihin.
Perheiden erilaiset haasteet ja lasten moninaiset erityistarpeet
työllistävät nykypäivänä hyvin eri tavalla kuin aiempina työvuosinani.

.Teen nykyään lyhyitä sijaisuuksia sairauseläkkeellä.Olenkohdannut eri päiväkodeissa lasten erilaista oireilua ,jota henkilöstöpulasta ja ryhmien oman henkilöstön toisiin ryhmiin sijaistamissijoittelu jo nyt pahentavat.

Nykyään joka ryhmässä on erityistarpeisia lapsia. Integroituja erityisryhmiä on aivan liian vähän, tarpeeseen nähden,joten
nämä lapset eivät pääse tarvitsemansa avun piiriin.Kun paikkoja ei ole,lasta ei voi työstää oikeutetuksi saamaan
paikkaa pienempään erityisryhmään,missä on erityislastentarhanopettaja ja paremmat resurssit.Kuitenkaan tavallisiin lapsiryhmiin enää harvoin saadaan tarvittavaa ryhmäkohtaista tai henkilökohtaista avustajaa lapselle.Tämä vie resursseja
lasten erityistarpeisiin vastaamiselta ja laadukkaalta varhaiskasvatuksen haasteeseen vastaamiselta.
Kaikki se mitä panostamme laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja lasten varhaiseen ,kokonaisvaltaiseen
fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin,se tulee maallemme pitkällä tähtäimellä halvemmmaksi ja moninkertaisesti takaisin.

Esitys 8/kasvatusvastuullinen, ei osoita päiväkodin nykypäivän arjen tuntemista,ainakaan pääkaupunkiseudulla.

Jo nyt monessa päiväkodissa kasvatushenkilöstö kamppailee 7/1 resursseilla jaksamisen äärirajoilla,venyen moneen,

päivästä toiseen.

 


Vieras

#462

01.06.2015 10:19

Pöyristyttävä ajatus lisätä ryhmäkokoja.

Vieras

#463

01.06.2015 10:19

Ryhmäkokoja ei missään nimessä tule kasvattaa.
Luodaan levottomuutta,niin työntekijät kuin lapset väsyvät suurissa lapsiryhmissä.

Vieras

#464

01.06.2015 10:21

Tärkeä aihe ja hyvin ajankohtainen! Henkilöstö pula vai mikä ihme ajaa edes ajattelemaan tälläistä?

Vieras

#465

01.06.2015 10:24

Itsellä päiväkoti-ikäisiä lapsia. Ryhmäkoot ovat jo nyt suuria ja sekä lapset että hoitohenkilökunta lujilla.

Vieras

#466

01.06.2015 10:25

Olen päivähoito alalla itsekin. Mitä tästä seuraa, sen näkee myöhemmin. Lapset voivat huonosti. Ei tarvii lapsilta ja vanhuksilta viedä kaikkea.
.

Vieras

#467

01.06.2015 10:27

Olen itse päivähoidon ammattilainen. Ryhmäkokoja ei saa kasvattaa!


Vieras

#468

01.06.2015 10:27

Lasten hyvinvointiin vetoaminen jää taloudellisen hyödyn jalkoihin, sanottiinpa juhlapuheissa mitä tahansa. Mutta rahoituksen vähentäminen varhaiskasvatuksesta ei ole edes järkevää säästämistä. Se on paremminkin maksujen lykkäämistä, ja kuten kaikissa myöhästyneissä maksuissa, se tulee aikanaan maksuun korkojen kera. Montakohan tutkimusta vielä tarvitaan osoittamaan, että varhaiskasvatuksessa laadun kustannuksella säästetty euro maksetaan tuplana takaisin kun aletaan rahoittamaan ylisuurissa ryhmissä kasvaneiden lasten ongelmia myöhemmissä vaiheissa.


Vieras

#469

01.06.2015 10:28

Asia on ajankohtainen itselleni pienen lapsen äitinä.

Vieras

#470

01.06.2015 10:29

Nyt jo liian isot ryhmät, kun huomioi että erityistä tukea tarvitsevat ovat samassa ryhmässä nykyisin.

Vieras

#471

01.06.2015 10:30

Koska minulla on yksivuotias lapsenlapsi, joka aloittaa päiväkodin syksyllä. Tämä koskee siis tytön tulevaisuutta.

Vieras

#472

01.06.2015 10:31

Pienten lasten puolesta hallituksen säästötoimia vastaan.

Vieras

#473

01.06.2015 10:34

Tiedän mitä muutos tulisi tuomaan tullessaan, olen itsekkin ollut päiväkodissa töissä.

Vieras

#474

01.06.2015 10:34

Aivan järjettömiä "säästökeinoja"
päiväkotilasten työssäkäyvä äiti

#475 varhaiskasvatus vs varhaissäilytys

01.06.2015 10:39

Jo nyt päiväkodin arki on selviämistä joissakin paikoissa, pienet lapset tarvitsevat huomiota ja ohjausta muutoinkin kuin silloin, kun käyttäytyvät häiritsevästi. Suuri ryhmäkoko aiheuttaa stressiä ja pahoinvointia, ja sitä myötä häiriökäyttäytymistä, jonka hallitsemiseen aikuisten aika menee. Sekä henkilöstö ja lapset yrittävät parhaansa mukaan toipua päivistä, jaksaakseen taas seuraavaan. Toki on toimivia ja lapsen kasvua tukevia ryhmiä, henkilöstön tietotaito ja välittäminen on ainakin oman kokemukseni mukaan hyvää ja aitoa, mutta näillä linjauksilla päästään tilanteeseen, jossa voidaan lopettaa varhaiskasvatuksesta puhuminen, ja todeta asia niin kuin se on, varhaissäilytys. Jäisin kotiin lasten kanssa jos voisin, mielessä on ollut tämän vaihtoehdon valitseminen, muista seuraamuksista välittämättä. Iso kiitos ja hatunnosto kaikille lapsiani hoitaneille, arvostan heitä suuresti ja toivon että he saisivat tehdä työtään olosuhteisssa jotka mahdollistavat hyvän lapsen kehitystä tukevan kasvun.