Varhaiskasvatuksen tulevaisuus: EI kasvaville ryhmille!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Varhaiskasvatuksen tulevaisuus: EI kasvaville ryhmille!.


Vieras

#401

01.06.2015 08:31

Varhaiskasvatuksessa työskennellessä olen todennut että nykyisetkin ryhmäkoot ovat välillä aivan liian isoja. Poikeamia on jatkuvasti, kun isoissa päiväkodeissa lasketaan koko talon henkilökunta, eikä vain ryhmän henkilökuntaa. Omasta kokeimuksesta tiedän, että yksin jääminen 7 lapsen kanssa on välillä todella haastavaa. Parhaimmillaan näistä 7 lapsesta, kolme on ylivillkaita tms. mutta heillä ei ole vielä diagnoosia. Jos ryhmässä on 15 kokopäiväistä lasta ja 6 puolipäiväistä, niin tilastollisesti tehdään vajausta kaiken aikaa. Niinpä mahdollisesti puolipäiväisiä on kirjoilla 12. Sitten nämä kaikki lapset sattuvat olemaan hoidossa yhtäaikaa, joten ryhmässä on 27 lasta + mahdolliset varahoitolapset

Vieras

#402

01.06.2015 08:34

Lapsilla täytyy olla riittävästi aikuisia ja aikuisilla aikaa!!!

Vieras

#403

01.06.2015 08:34

En halua, että lapseni joutuu hoidossa kärsimään huomionpuutteesta tai pahimmillaan heitteillejätöstä!

Vieras

#404

01.06.2015 08:34

Olen töissä päiväkodissa!

Vieras

#405

01.06.2015 08:35

Ryhmäkokojen suurentaminen vaikuttaa sekä lasten, että heitä hoitavien ja opettavien aikuisten hyvinvointiin negatiivisesti.

Vieras

#406

01.06.2015 08:37

Että Sipilän porvarihallitus ei kyykyttäisi edes lapsia ,kun kukaan muu ei siltä jää rauhaan.

Vieras

#407

01.06.2015 08:42

Hyvä,että otamme kantaa!Aivan järjen köyhyyttä tuon suhdeluvun muuttaminen!

Vieras

#408

01.06.2015 08:44

Olen kahden päiväkoti-ikäisen lapsen äiti! Nykyinen 7 lasta yhtä hoitajaa kohden on jo liian vähän! Ryhmässä on myös erityislapsia, sekä maahanmuuttajia, joille pitää perustyön ohessa opettaa suomenkieli! Omat lapseni ovat päiväkotipäivän jälkeen stressaantuneita, ryhmissä tapahtuu kiusaamista sekä tapaturmia, joihin hoitajat, eivät kerkeä puuttumaan. En usko, että päiväkotipäivät ovat lapsilleni hyväksi. Lapsilla on vain yksi lapsuus ja, jos äidit ja isät halutaan töihin, täytyy lapsille tarjota hyvä ja turvallinen ympäristö kehitykselle!!

Vieras

#409

01.06.2015 08:48

Lapsilta on viety jo ihan liikaa pois! Jokaisella on oikeus turvalliseen lapsuuteen ja nuoruuteen. Siellä on meidän tulevaisuus!

Vieras

#410

01.06.2015 08:49

Toivottavasti voimme vaikuttaa näin, ryhmäkokoja pitäisi enemmänkin pienentää kuin kasvattaa. Lapsissa on tulevaisuutemme!

Vieras

#411

01.06.2015 08:49

Koska turvallisuus vaarantuu päiväkodeissa,jos tuo yhden lapsen korotus per ryhmä toteutuu

Vieras

#412

01.06.2015 08:50

Varhaiskasvatuksessa pitäisi viimeksi säästää. Lapselle aikuiselta saama aika tärkeää! !!!

Vieras

#413

01.06.2015 08:50

Varhaiskasvatuksen ammattilaisena olen nähnyt miten ryhmäkoon kasvattaminen vaikuttaa niin lasten kuin työntekijöidenkin jakamiseen ja hyvinvointiin.

Vieras

#414

01.06.2015 08:50

Nykyinen hallitus tuntuu ajavan vain hyvin toimeentulevien asiaa, pieni ihminen on unohdettu. Hallitus laittaa vähävaraiset maksajaksi, rikkaille vaan ehdotetaan luopumista. Ei toimin minun moraalikäsitysteni mukaan. Lasten huolenpito on tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää, leikkaukset tulevat toteutumaan syrjäytymisenä mikä on erittäin paha asia. Lapsi tarvitsee aina huomiota, tällaiset vähennykset ovat hyvin lyhytnäköisiä.

Vieras

#415

01.06.2015 08:51

Todella tärkeä asia

Vieras

#416

01.06.2015 08:53

Lapsenlapseni tulevaisuuden ja hänen tulevien lapsiensa perheiden tähden

Vieras

#417

01.06.2015 08:53

Vuosikausia olen kuunnellut päättäjien kaunopuheita varhaisesta puuttumisesta ja varhaisesta tuesta ja samaan aikaan maailmalla on saatu tutkimustuloksia, jotka kerovat kuinka paljon aivan konkreettista rahaa säästyy tukemalla lapsen kehitystä mahdollisimman aikaisin. Haluan, että varhaiskasvatukselle annetaan mahdollisuus toteuttaa varhaista tukea. Mielestäni suuret ryhmäkoot estävät tuen toteutumisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisen.

Vieras

#418

01.06.2015 08:58

Alle 3-vuotiaat tarvitsevat ensisijaisesti aikuisen läsnä oloa; aikaa kuunnella ja ohjata henkilökohtaisesti. Tämä ei tällä hetkelläkään toteudu saatikka sitten , jos ryhmäkokoja vielä tästä suurennetaan. Menee täysin "säilömiseksi" päivähoito; kunhan saadaan pysymään lapset hengissä päivän. Varhaislapsuudessa kehittyy lapsen itsetunto. Lapsen tulee saada hoitoa , jossa hän kokee itsensä yksilönä arvokkaaksi ja tärkeäksi. Jos näihin päätöksiin ei tule järkeä, niin yhteiskunta maksaa ison laskun myöhemmin lasten psyykkisten ongelmien hoidosta.

Vieras

#419

01.06.2015 08:59

Hyvin tärkeä asia. Milloin tajutaan että lapsissa ja nuorissa on OIKEASTI tulevaisuus??

Vieras

#420

01.06.2015 09:01

Todella tärkeä asia, lapsemme eivät saa olla tämän laman kärsijöitä ja maksajia.

Vieras

#421

01.06.2015 09:01

Olen juuri eläkkeelle jäänyt varhaiskasvatuksen saralla yli 40 vuotta hoito- opetus ja esimiestyössä toiminut lastentarhanopettaja. Olen käytännössä nähnyt päiväkotityön kehityksen vuosien saatossa. Päivähoidon laatu on kehittynyt, mutta henkilöstön riittävyys on heikentynyt. Esim. kaikki aputyötekijät ovat kaikonneet ja jopa avustajista tingitään, vaikka erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on lisääntynyt. Mikä eniten surettaa on , että niin sanotut tavalliset lapset jäävät todella vähälle huomiolle. Niinpä huomio on otettava keinolla millä hyvänsä eli meteli kasvaa. Olen myös isoäiti ja näen asian läheisenä siltäkin kannalta. Stressaantuneet varhaiskasvatuksen työntekijät eivät jaksa olla perheiden tukena kasvatustyössä kuten heidän pitäisi lainkin mukaan olla. En näe mitään hyviä perusteluja päivähoitoryhmien suurentamiselle.

Vieras

#422

01.06.2015 09:01

Päiväkotiryhmät ovat jo nyt aivan liian suuret.

Vieras

#423

01.06.2015 09:03

Mielestäni lapselle täytyy pystyä antamaan tarvittava huomio ja turva jokaiselle yksilölle erikseen tarpeen mukaan eri tilanteissa ja jos lapsia on liikaa tämä ei ole mahdollista koska kukaan ei voi olla monessa paikassa yhtäaikaa tai nähdä sekä kuulla kaikkea mitä pitäisi. Vanhempien täytyy pystyä luottamaan hoitajiin ja hoidontasoon luovuttaessaan tärkeimmän asian elämässään joka päivä useaksi tunniksi toisen huomaan.

Vieras

#424

01.06.2015 09:04

Tärkeä perheemme tulevaisuutta koskeva asia!

Vieras

#425

01.06.2015 09:05

Koska mielestäni päiväkotien lapsiryhmät ovat nyt jo liian isoja tuolla 7 lasta/aikuinen ja jos siihen lisätään vielä yksi lapsi niin lapset siinä vaan kärsivät!!! Ei ole turvallista ja lapset jäävät paitsi huolenpitoa..