Vallilan maanalaisen raitiovaunuvarikon suunnitelman vastustaminen

Ilona Mansikka
Helsinki

#1 Vastineen laatiminen OAS:iin kaupungille 27.10. mennessä

19.10.2008 14:05

Hei kaikki Vallila-Hermannin alueen asukkaat /taloyhtiöt!
Muistinvirkistykseksi että kirjalliset vastineet ratikkavarikon osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan pitäisi lähettää Helsingin KSV:lle mieluiten ma 27.10. mennessä tai enintään muutama päivä sen jälkeen. Eli se on myös rakentava tapa vaikuttaa selvityksiin/suunnitteluun ennakoiden. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille ja se on muun valmistelu-aineiston kanssa esillä 6.–27.10.2008:
•kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
•Vallilan kirjasto, Päijänteentie 5
•www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä nyt").
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää mielipiteen viimeistään 27.10.2008 kirjallisesti osoitteeseen:
Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3)
tai faksi: 310 37378
tai sähköposti: kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti kaavan valmistelijalle.

Eli toivottavasti mahdollisimman moni taloyhtiö ottaa asioihin kantaa jo tässä vaiheessa!
Timo Pyhälahti
Helsinki

#2 Harkintaa vaaditaan tällaisiin juttuihin!

23.10.2008 12:14

Kylläpäs mennään nopealla aikataululla näinkin suuren asian kanssa! Suunnittelusta vastaavat HKL:llä vakuuttivat, että tässä tehdään vasta alustavaa selvitystä. Myös Koskelan käyttöä selvitetään - ja siellä tilaa ilmeisesti olisi ihan kaivamattakin. Selvää tietysti on, että varikkotilaa tarvitaan jonnekin, mutta täällä kaupungissa olisi jo tarpeeksi muutakin käyttöä liikennetilalle. Tällaisista asioista VOI päättää vain osana suurta selvitystä ja strategiaa koko raitiotiejärjestelmän jatkokehityksestä. Esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen voi lisätä raitiotieliikenteen tarvetta käsittääkseni merkittävästikin. Nämä asiat pitää miettiä ennen kuin tehdään potentiaalisesti iso virheliike: Sadalla miljoonalla rakentaisi mieluummin paljon kiskoja kuin paljon varastoluolia ja autopaikkoja.
Jerker Polso
Helsinki

#3 Jo kaavamuutos edellyttää perusteellisempaa tutkimusta

23.10.2008 19:58

Ilman Koskelan hallin laajentamisen tarkkaa selvittämistä ei tällaiseen kaavamuutokseen tulisi missään nimessä lähteä. Syitä on useita:

1) Liikenneturvallisuus ja ekologia
Kaavamuutos pitää sisällään autopaikkojen sisäänajolle tarkoitetut kaistat.
Liikennemääriä Hämeentiellä tulisi kaikin tavoin pyrkiä vähentämään, ei suinkaan lisätä. Koskelan halli on sijainniltaan sekä turvallisempi että ekologisempi vaihtoehto raitiovaunuvarikolle. Vallilan raitiovaunuhallia vastapäätä sijaitsee mm. Vallilan ala-aste, jonka turvallisuuteen sekä rakennustyöt että suunniteltu liikenteen lisääntyminen oleellisesti vaikuttavat.

2) Kustannukset
Maan alle louhittava halli on kustannuksiltaan moninkertainen maan päälle rakennettavaan vaihtoehtoon nähden. MIKÄLI maanalainen vaihtoehto osoittautuisikin perusteellisessa selvityksessä välttämättömäksi (???!) olisi Koskelan halli sille huomattavasti luontevampi, turvallisempi ja halvempi sijoituspaikka.

3) Rakennustöiden aiheuttamat häiriöt
Jo rakennustöiden aiheuttamat häiriöt alueen asuinrakennuksille ja koululle ovat sinällään riittävä syy edellyttää perusteellista selvitystä raitiovaunuvarikon sijoittamiselle Koskelan hallille.

Edellä mainituista syistä kaavamuutos ei missään nimessä ole perusteltu.

Jerker Polso
Ari Virtanen
Helsinki

#4 Lisää keskustelua aiheesta joukkoliikennefoorumilla

24.10.2008 00:49