Vallilan maanalaisen raitiovaunuvarikon suunnitelman vastustaminen

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta Vallilan raitiovaunuhallin, sen lähikortteleiden ja katualueiden alle kalliotiloihin louhittavalle maanalaiselle raitiovaunuvarikolle, johon suunnitellaan sijoitettavaksi noin 180 raitiovaunua, huoltotiloja ja työntekijöiden noin 200 autopaikkaa. Työmaan räjäytystyöt kestäisivät arviolta 3 vuotta ja maansiirrosta johtuvan rekkaliikenteen vaikutukset alueen liikenteeseen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen olisi merkittävät. Maanalainen varikko muuttaisi olennaisesti alueen luonnetta ja sen omaleimaista asemaa puistomaisena ja rauhallisena asuinalueena kantakaupungin läheisyydessä. Vallilan maanalainen raitiovaunuvarikko


PJ Anna-Maria Kantola, Hermanni-Vallila seura ry    Ota yhteyttä adressin tekijään