Vallilan maanalaisen raitiovaunuvarikon suunnitelman vastustaminen

Jerker Polso
Helsinki

/ #3 Jo kaavamuutos edellyttää perusteellisempaa tutkimusta

23.10.2008 19:58

Ilman Koskelan hallin laajentamisen tarkkaa selvittämistä ei tällaiseen kaavamuutokseen tulisi missään nimessä lähteä. Syitä on useita:

1) Liikenneturvallisuus ja ekologia
Kaavamuutos pitää sisällään autopaikkojen sisäänajolle tarkoitetut kaistat.
Liikennemääriä Hämeentiellä tulisi kaikin tavoin pyrkiä vähentämään, ei suinkaan lisätä. Koskelan halli on sijainniltaan sekä turvallisempi että ekologisempi vaihtoehto raitiovaunuvarikolle. Vallilan raitiovaunuhallia vastapäätä sijaitsee mm. Vallilan ala-aste, jonka turvallisuuteen sekä rakennustyöt että suunniteltu liikenteen lisääntyminen oleellisesti vaikuttavat.

2) Kustannukset
Maan alle louhittava halli on kustannuksiltaan moninkertainen maan päälle rakennettavaan vaihtoehtoon nähden. MIKÄLI maanalainen vaihtoehto osoittautuisikin perusteellisessa selvityksessä välttämättömäksi (???!) olisi Koskelan halli sille huomattavasti luontevampi, turvallisempi ja halvempi sijoituspaikka.

3) Rakennustöiden aiheuttamat häiriöt
Jo rakennustöiden aiheuttamat häiriöt alueen asuinrakennuksille ja koululle ovat sinällään riittävä syy edellyttää perusteellista selvitystä raitiovaunuvarikon sijoittamiselle Koskelan hallille.

Edellä mainituista syistä kaavamuutos ei missään nimessä ole perusteltu.

Jerker Polso