Uudesta kansalaisuuslaista järjestettävä sitova kansanäänestys

Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#1 Levitä tietoa

22.10.2009 13:06

Lähetä kaikille sukulaisillesi, ystävillesi, tuttavillesi, työkavereillesi jne. sähköposti ja tekstiviesti, jossa lukee esimerkiksi:

Kiinnostaako sinua, kuka saa Suomen kansalaisuuden? http://www.adressit.com/kansalaisuuslaki

Pyydä heitä lähettämään viestiä eteenpäin sekä tekstiviesteinä että sähköposteina.

Jos sinulla on omat kotisivut, laita tieto myös sinne.

Jos sinulla on Facebook-profiili tai vastaava, niin laita sama viesti myös sinne.

Voit levittää sanomaa parhaaksi katsomallasi tavalla ja sanamuodossa. Muista kuitenkin noudattaa lakia, hyviä tapoja ja ihan maalaisjärkeä.

Täysin kulisseissa valmisteltu uusi ulkomaalaislaki runnottiin viime talvena läpi kansalaisia kuulematta.

Nyt ei anneta sen tapahtua uudestaan!
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#2 Kansalaisuuslaki lähdössä lausuntokierrokselle

23.10.2009 17:13

Puhuin juuri sisäasiainministeriön ylitarkastaja Sonja Hämäläisen kanssa puhelimessa. Kansalaisuuslaki on lähdössä lausuntokierrokselle ensi viikolla tai viimeistään sitä seuraavana.

Emme siis ole yhtään liian aikaisin "liikenteessä". Sama suomeksi: läheltä liippasi, ettei käynyt niin kuin Thorsin talvella värkkäilemän ulkomaalaislain kanssa. Tällä kertaa on - ainakin teoriassa - mahdollisuus, että myös kansalaisia kuullaan asioista, jotka koskettavat meitä kaikkia.

Hämäläinen lähettää minulle tiedotteen asiasta heti, kun tiedote julkistetaan. Julkaisen tiedotteen saman tien mm. täällä.

Lähettäkää tietoa adressista kaikille mahdollisille tahoille vähintään tekstareina ja meileinä.

Ei ole mitään syytä jäädä vielä sohvalle makoilemaan!
reijo katainen
helsinki

#3 Hyysälandiasta ollaan näköjään vetämässä ovet levälleen

26.10.2009 10:04

Matti Vanhasen dementia hallitus näyttää tekevän ihan mitä vaan, jotta Suomi saataisiin ajettua totaaliseen kaaokseen.
reijo katainen
helsinki

#4 Suomea viedään konkurssiin

26.10.2009 13:36

Kansanedustajat tekevät todella tyhmiä lakialoitteita, kyllä pahaa tekee.
Matti Meikalainen
Helsinki

#5 Tästä on kyse

26.10.2009 16:02

Kyseessä on lakialoite numero 89/2009 nimeltä ``Laki ulkomaalaislain 50 §:n muuttamisesta´´. Tämän lakialoitteen teki 7 päivänä lokakuuta 2009:

Päivi Räsänen /kd,
Leena Rauhala /kd,
Toimi Kankaanniemi /kd
Sari Palm /kd,
Kari Kärkkäinen /kd,
Bjarne Kallis /kd,
Tarja Tallqvist /kd,
Merja Kuusisto /sd,
Antti Vuolanne /sd,
Jacob Söderman /sd,
Pauliina Viitamies /sd,
Jari Larikka /kok,
Aila Paloniemi /kesk,
Timo Juurikkala /vihr.


Muutama poiminta:

"Ulkomaalaislain (301/2004 ) mukaiset edellytykset Suomen kansalaisen muulle omaiselle kuin perheenjäsenelle myönnettävästä oleskeluluvasta ovat kohtuuttomia. Julkisuudessa esillä olleissa tapauksissa ulkomaalaislain nojalla tehdyt ratkaisut ovat olleet epäinhimillisiä ja elämälle vieraita - yhteiskunnan tulisi pikemmin kannustaa ikääntyvistä vanhemmista huolehtimiseen kuin tylysti torjua heidät karkottamisuhkauksin."

"Täyden riippuvuuden edellyttäminen on kohtuutonta. Lakia tulee muuttaa siten, että jatkossa oleskelulupapäätöstä varten on tehtävä kokonaisarviointi, jonka perusteella ratkaistaan, onko omainen huomattavan riippuvainen Suomessa asuvasta Suomen kansalaisesta."

"ehdotamme, että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: ... Jatkuva oleskelulupa myönnetään Suomessa asuvan Suomen kansalaisen muulle omaiselle kuin perheenjäsenelle, jos oleskeluluvan epääminen olisi kohtuutonta sen vuoksi, että asianomaisten on Suomessa tarkoitus jatkaa aikaisemmin viettämäänsä kiinteää perhe-elämää tai että omainen on huomattavan riippuvainen Suomessa asuvasta Suomen kansalaisesta. Muun omaisen on odotettava lupahakemuksen käsittelyä ulkomailla."


Lakialoiteen koko teksti:

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/la_89_2009_p.shtml

Jouko Lilja
SALO

#6 Suomalaisuuden arvo

26.10.2009 16:19

Tällaiset lakialoitteet pyrkivät alentamaan nollaan Suomen kansallisen arvon, josta ovat sukupolvet verissäpäin tapelleet. Kysymys edelleenkin kuuluu: Keille tämä maa on rakennettu? Katsonkin aloitteentekijät maanpettureiksi. Mutta minne voi sotilasvalan vannonut ilmiantaa tuon koplan?
Sami Leinonen
Helsinki

#7 Kansanäänestys ei voi olla sitova

26.10.2009 21:25

Ottamatta tässä kohtaa täsmällisemmin kantaa itse lakialoitteeseen, koska en ole sen sisältöön vielä ehtinyt perehtyä, totean hankkeesta kuitenkin seuraavaa. Ymmärtääkseni Suomen perustuslaki tuntee kansalaisvaikuttamisen keinona mm. neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisen. Siten vaatimanne SITOVAN kansanäänestyksen järjestäminen vaatisi asiallisesti perustuslain kansanäänestystä koskevien pykälien muuttamista, mikä ei taida vaatimuksena olla järin realistinen tällä aikataululla. Onnea kuitenkin hankkeelle.
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#8 Vastaus viestiin numero 7

26.10.2009 22:02

Jep, asia on koko lailla noin kuin mitä ylempänä sanoit. Tarvittaessa eduskunta pystyy kyllä sitovankin kansanäänestyksen järjestämään. Kyse on lähinnä siitä, onko halua vai ei. Sitäkin tässä juuri mitataan.

JM-K
Aleksi Viianranta
Kirkkonummi

#9 Mistä siis on kyse?

27.10.2009 01:47

Tuossa lakialoitteessa puhuttiin vain perhekäsitteen laajentamisesta, eli vanhustenkin tuomisesta suomeen. Luulin että kyse on kansalaisuuden ehtojen (kielitaito, maassaoloaika) lieventämisestä. Siis mistä kyse?
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#10 Vastaus kysymykseen numero 9

27.10.2009 10:02

Kaikki, mitä asiasta on julkisuuteen tiedotettu, löytyy adressista itsestään. Eli kyse on ainakin kielitaitovaatimusten ja maassaoloajan lieventämisestä. Viestissä numero 5 mainittu lakialoite ei ole aloite kansalaisuuslain muuttamiseksi, vaan aloitteessa nimettyjen poliitikkojen oma projekti saada maahan myös paljon mummoja ja pappoja.

Saan lähiaikoina lisätietoja sisäasiainministeriöstä. Julkaisen ne sitten välittömästi täällä.
Alpo Prittinen
Helsinki

#11 Miksei listaan tule nimiä?

30.10.2009 14:08

Vain 2676 allekirjoittanutta 8 päivässä. Pelkästään rekisteröityneistä Homman jäsenistä pitäisi löytyä moninkertainen määrä.
Onko kyse hanskat tiskiin-mentaliteetista?
Adressin kerääminen ei luultavasti vaikuta poliitikkojen asenteisiin tai päätöksiin sitä eikä tätä, mutta näin näkyvästi esilletuodun nimenkeruun boikotointi on kannanotto sekin.
Eikö homma kiinnosta?
Jouko Lilja
SALO

#12 Ansa

30.10.2009 15:09

Laajennettu perhekäsitys on sellainen asia että se tulee aiheuttamaan koko systeemiin leviämisen varpusparven lailla. Eli jos poiketaan siitä että perheeseen kuuluu vain isä, äiti ja lapset(kohtuullinen pääluku) niin mikään ei rajoita perheenyhdistämisiin vaikka koko klaania. Jo koko perheenyhdistäminen on kyseenalainen koska joissakin maissa perheet käsittää koko kylän tai heimon, joka on yhden kyläpäällikön siittämä kymmenien vaimojen kanssa. Siis rajaton lukumäärä olisi jo nyt mahdollista oikeuttaa maahanmuuttoon yhden turvapaikkapäätöksen perusteella. Jo nyt on tulkintavaikeuksia siitä ketkä ovat sukulaisia, ketkä eivät. Jos se jotenkin saadaan selvitettyä niin mihin raja sitten vedetään ketkä sukulaiset tai perheenjäsenet otetaan sisään yhden karva-ankkurin mukana kun pääluku liikkuu eri dekaadeissa? Ja parantaako varsinkin ne mummot ja vaarit huoltosuhdetta paljonkin?
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#13

30.10.2009 21:41

Kansalaisuuslain uudistukset lausuntokierrokselle 30.10.2009

Sisäasiainministeriö on lähettänyt laajalle lausuntokierrokselle hallituksen esityksen kansalaisuuslain muuttamiseksi. Lausuntoja pyydetään ministeriöiltä, muilta viranomaisilta ja järjestöiltä. Kansalaiset voivat ottaa kantaa muutosehdotuksiin ensi viikolla alkavassa kansalaiskeskustelussa otakantaa.fi -foorumilla.

Kansalaisuuslain muutoksilla pyrittäisiin edistämään Suomessa asuvien ulkomaalaisten yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta mahdollistamalla kansalaisuuden saaminen nykyistä joustavammin. Kansalaisuuslain uudistaminen lähtee perusajatuksesta, että kansalaisuuden saaminen on yksi kotoutumista edistävä tekijä.

Kansalaisuuteen edellytettävää asumisaikaa lyhennettäisiin viiteen vuoteen nykyisen kuuden vuoden sijaan, kun kyse on yhtäjaksoisesta asumisesta Suomessa. Lisäksi asumisaikavaatimusta voitaisiin vielä lyhentää neljään vuoteen, jos henkilö osoittaa osaavansa hyvin suomen- tai ruotsinkielen. Tällä pyritään edistämään kotoutumista ja kannustamaan kielenopiskeluun.

Niin sanonut kerätyn asumisajan osalta asumisajan osalta vaadittaisiin seitsemän vuoden asumista Suomessa 15 ikävuoden täyttymisen jälkeen, joista viimeiset kaksi vuotta keskeytyksettä. Puolet Suomessa tilapäisellä oleskeluluvalla oleskellusta ajasta laskettaisiin mukaan asumisaikaan, mutta hakijan olisi tullut oleskella jatkuvalla oleskeluluvalla vähintään vuoden ennen kuin kansalaisuus voitaisiin myöntää.

Kansalaisuuslaissa on jo nyt nuhteettomuusedellytys kansalaisuuden saamiselle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rikoksiin syyllistyneelle ei myönnetä kansalaisuutta tai se myönnetään vasta odotusajan jälkeen. Odotusajan pituuden määräämisessä sovelletaan nykyisin Maahanmuuttoviraston ohjetta. Kansalaisuuslain uudistuksessa ehdotetaan, että tästä odotusajan tarkemmasta määräytymisestä säädettäisiin jatkossa laissa.

Kansalaisuusilmoitusta koskevia säädöksiä selkiytettäisiin. Entinen Suomen kansalainen tai tämän jälkeläinen voisi saada kansalaisuuden yhdellä ilmoitusmenettelyllä. Kansalaisuuden saisi riippumatta siitä, asuuko entinen Suomen kansalainen Suomessa vai ulkomailla.

Hallituksen esitys kansalaisuuslaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuonna 2010.

Esitys on kokonaisuudessaan luettavissa sisäasiainministeriön verkkosivuilta: www.intermin.fi/suomi/kansalaisuuslaki

Lisätietoja: ylitarkastaja Sonja Hämäläinen, (09) 160 43434, erityisavustaja Thomas Bergman, (09) 160 44510.

http://www.intermin.fi/newslist/pbic/20091030011


*****

Hyvää analyysia ja keskustelua aiheesta Hommafoorumilla:

http://hommaforum.org/index.php/topic,16152.msg235590.html#msg235590
ahti heyno
turku

#14 vastaus viestiin no 6

04.11.2009 05:00

Niin ikävältä kuin tuntuukin, ei sitä arvoa enää ole. Sen menetimme sinä päivänä, kun perustuslain vastaisesti liityimme euroopan unioniin ja luovutimme päätäntävallan maamme asioista muualle.

asiasta voi keskustella ja olla eri mieltä maailman tappiin asti, mutta tosiasia ei siitä miksikään muutu.
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#15 Sisäasiainministeriö vastaa

04.11.2009 13:24

Hei,
Ohessa linkit sekä tiedotteeseen että itse hallituksen esitykseen. Kansalaispalautetta otamme mielellämme vastaan, eräs vaihtoehto voi olla otakantaa.fi sivisto, jonka palautetta seuraamme aktiivisesti.
ystävällisin terveisin,
Sonja Hämäläinen


http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicFin/C3220719D104B1B6C225765F002A79FD (tiedote)

http://www.intermin.fi/intermin/home.nsf/pages/A6BEA4C3E0132E35C22574E40029AFE0 (hallituksen esitys)
reijo katainen
helsinki

#17 Kaikille hyvää nenäpäivää

07.11.2009 04:08

Missä olette suomenkansalaiset? Oletteko kenties untenmailla tai kenties helvetin helvetissä. Luulisi jokaisen tajuvan missä mennään tänäpäivänä. Onko matti vai teppo vai teppo vai matti.vai missä mennään.sorry tämä kännisen kirjoitus.
Petteri Haapaniemi
Ii

#18 Pohdiskelen vain

07.11.2009 19:29

Mikäli maahanmuuttaja on halukas sitoutumaan tähän nykyiseen kuusi vuotta kestävään kansalaisuusprojektiin, hän osoittaa sillä haluavansa tehdä jotain kansalaisuutensa eteen. Tämä on mielestäni se yksinkertainen vähimmäisvaatimus josta ei tulisi tinkiä.

Mitä sujuvammin maahanmuuttaja hallitsee esim. kielellisen osaamisen, sitä sujuvampi tämän kotiutumisprosessi tulee olemaan. Mikäli tästä osaamisesta tingitään, se vaikuttaa negatiivisella tavalla ihmisen "kotiutumiseen". Ajatellaan sitä kielellistä osaamista vaikka kannustavana tekijänä, se rohkaisee sopeutumaan ja kannustaa ihmistä eteenpäin.

Eipä tässä oikeastaan sen enempää lisättävää, Juhan kirjoitus kattaa kaiken oleellisen tästä asiasta, eli samoilla linjoilla liikun. Allekirjoitin tämän adressin hyvällä omatunnolla, kaikki mikä tukee kansalaisten mielipiteiden arvoa, on ehdottomasti hyvä asia. Onnea matkaan, ja katsotaan kuinka käy.
Seppo Lehto
Tampere

#19 Seppo Lehto suosii mieluummin vierasta kissaa kuin vierasperäistämistämme

11.11.2009 21:56

Seppo Lehto suosii mieluummin vierasta kissaa kuin vierasperäistämistämme

http://www.youtube.com/watch?v=zbX6zjlL4_M

Mustan tulevaisuuden sijaan mieluummin ainakin valkoinen joulu

Seppo Lehto

Maahanmuuttokriitikko Tampere
Silvottu tynkä-Suomi
Peki Potaska
Espoo

#20 Järki käteen!

18.11.2009 12:03

Suomi on väestöltään erittäin pieni maa, siksi alkuperäisväestön asema on jotenkin turvattava tai isot kansanryhmät jyrää meidät. Emme myöskään tarvitse maahamme henkilöitä, jotka eivät aio tänne sopeutua koskaan millään lailla tai elättää itseänsä työnteolla. Ääriliikkeille ja terrorismille ei kannata antaa helpolla jalansijaa maahamme.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2009111810619845_uu.shtml
Tapio Äyräväinen
Salo

#21 Muutos 2011

23.11.2009 01:58

On aika perustaa Saloon Muutos 2011 -aluekerho.

Tässä adressissa on paljon salolaisia ja salonseutulaisia allekirjoittajia.

Jos tunnette mielenkiintoa, ottakaa yhteyttä.

tapio.ayravainen@pp.inet.fi

Terveisin

Tapsa
Jari Salo
Mikkeli

#22 En allekirjoita!

30.01.2010 09:41

Tämä on taas niitä lakeja jotka ovat suseja jo syntyessään.
Ei noita vaatimuksia pidä missään nimessä lyhentää, pikemminkin pidentää ja muutama psykologinen testikään ei olisi pahitteeksi (esim armeijastakin tutut p1 ja p2 testit).
Pyrin tällä mielipiteelläni siihen, että jos noita vaatimuksia vähennetään niin suurin osa rikollisista maahnmuuttajista voi tehdä rikoksensa aiemmin Suomen kansalaisuuden nimissä.

Kommentoi adressia