Enjalantallille maneesi

Pertti Syrjälä
Kerava

/ #2 Päätöksenteosta

18.09.2008 13:50

Keravalla kaupunkikehitys valmistelee kaava-asiat ja ne käsitellään kaupunginhallituksen alaisessa kaupunkikehitysjaostossa. Kaupunkikehitysjaosto kannatti kaavavalmistelijan esityksen mukaisesti poikkeusluvan myöntämistä maneesin rakentamiselle. Paitsi yksi jäsen, joka oli poikkeuslupaa vastaan.

Kaupunginhallituksessa lähtötilanne oli toinen, koska kh:n esittelijä esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Kh:ssa esitin poikkeusluvan myöntämistä, mutta esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Asiassa on tietysti kaksi puolta. Kaupunginhallituksen enemmistön näkemys lienee ollut, että alueen käyttöä pitää tarkastella kokonaisuutena. Ymmärrän hyvin tämän lähtökohdan. Oma näkemykseni kuitenkin painottui enemmän sen puolelle, että asiaa on valmisteltu yhteistyössä kaavoittajan kanssa noin puolitoista vuotta ja tällä päätöksellä ratkaisun saaminen siirtyy epämääräiseen tulevaisuuteen. Harrastajien ja myös nykyisen asutuksen näkökulmasta maneesin toteuttaminen olisi selkeä parannus nykytilanteeseen.

Toivottavasti asiaan on saatavissa käypä ratkaisu jossain säällisessä ajassa.