Munkkivuoren virkistysmetsä säilytettävä

Sielultaan Munkkivuorelainen

/ #24 Ei tuhota tulevaisuutta

19.02.2015 12:04

 Munkkivuoren alue lähimetsineen on hyvä, täysin valmis ja toimiva alue, siihen ei kaupunkisuunnittelijat saa koskea eikä sitä saa lyhytnäköiset päättäjät turmella. Munkkivuorella metsineen on kaiken muun toimivuuden ja vetovoiman lisäksi vahva kulttuurinen arvo oman aikakautensa autenttisena ja häiritsemättömänä ympäristönä. Tämä maisema ja ympäristö on säilytettävä sellaisenaan, sillä tulevaisuudessa kun ymmärretään asioita paremmin, säilyttämistä tullaan kiittämään.

Munkkivuoreen kuuluvat erottamattomasti myös lähimetsät mäntykallioineen, lehtoineen ja kuusikkoineen, mikä lisää alueen vetovoimaisuutta. Sosiaalisesti luonnontilaiset lähivirkistysmetsät ulkoilumahdollisuuksineen ja lenkkipolkuineen sekä eläin-ja kasvipopulaatioineen ovat tärkeitä ihmisen hyvinvointia ja viihtyvyyttä lisääviä elementtejä. Ekologisesti on tärkeää säilyttää niin paljon kuin mahdollista yhtenäisiä viheralueita ja viheryhteyksiä myös rakennettujen alueiden välillä.

Säilytetään kaupunkimetsiköt, niin niitä ei myöhemmin tarvitse suurella rahalla rakentaa uudelleen niinkuin joudutaan nyt tekemään monin paikoin Keski-Euroopassa. 

 

Kommentoi adressia
Facebook
Tulisiko ruotsin opiskelun olla vapaaehtoista?