VKS päivystyksen puolesta! Till stöd för jouren på VCS

Kajsa

/ #118

10.11.2015 16:55

Vi behöver ett närsjukhus som har specialkunskap o jour alla dagar. Därtill behöver vi få service på svenska.