VAADIMME HALLITUKSEN YRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUUTOSTA KOSKEVAN ESITYKSEN (HE 102/2022 vp) KUMOAMISTA JA UUDELLEENKÄSITTELYÄ


Vieras

/ #3

05.08.2022 13:46

Kiitos Liisa! Totta on, että YEL iä pitää uudistaa, ajankohta taloudellisesti tiukkojen koronavuosien jälkeen on huono, samoin kansalaisten ostovoima heikkenee. Pienen liikevaihdon omaavia yrittäjiä on paljon, jotka vastaavat omaisuudellaan yritystoiminnastaan, myös tuo kaipaa muutosta joiltain osin.