Kannabis lailliseksi

Tapio Peltonen
Turku

/ #130

04.04.2007 15:07

Toni Kujanmäelle:

Se, millaiset ihmiset kannabista käyttävät, ei saa olla peruste kiellolle. Eikä edes se, millainen olo kannabiksen käytöstä tulee.

Oleellista on kysyä, kuka hyötyy siitä, että kannabiksen käytöstä, hallussapidosta ja kasvatuksesta rangaistaan. Minun nähdäkseni ei juuri kukaan muu kuin huumekauppiaat.

Maailmalla nähdyn perusteella vaikuttaa siltä, ettei rangaistavuus vaikuta käyttömääriin suuntaan eikä toiseen. USA:ssa pilveä poltetaan enemmän kuin Hollannissa, eikä varmaan tarvitse erikseen kertoa, kummassa rangaistukset ovat kovemmat. Myös USA:n osavaltioiden välillä vallitsee eroja lainsäädännössä, ja seurattaessa käyttöä eri osavaltioissa ja ennen ja jälkeen lakimuutosten ei olla huomattu laillisuusstatuksella olevan mitään vaikutusta käyttömääriin.

Ajatus siitä, että laittomuus vähentäisi käyttöä, on ns. signaalilainsäädäntö-filosofiaa. Toisaalta ko. filosofia mm. katsoo, ettei rangaistavuus ole itsessään merkityksellistä, vaan pelkästään laittomuus. Itse en signaalilainsäädäntöön usko, ainakaan päihdeasioissa, mutta ainakin eduskunta tuntuu uskovan siihen kaikessa (vrt. pyöräilijöiden kypäräpakko). Entäs jos pidettäisiin kannabis edelleen laittomana, mutta poistettaisiin rangaistavuus käytöltä, pienten määrien hallussapidolta ja pienimuotoiselta kotikasvatukselta (tämä on suunnilleen Hollannin tilanne). Näin "signaalivaikutus", sikäli kun sellaista on, säilyisi, mutta säästyttäisiin sosiaalisilta haitoilta, jotka seuraavat kiinni jäämisestä. On kohtuutonta, että kannabista käyttävä menettää helposti toimeentulonsa ja koulutusmahdollisuutensa, vaikkei olisi tehnyt mitään sellaista, mistä on vaaraa hänelle itselleen tai muille. On kohtuutonta, että kannabiksesta kiinni jäävältä voidaan mielivaltaisesti ottaa pois ajokortti pitkäksi aikaa, vaikkei olisi mitään näyttöä siitä, että hän olisi ajanut päihtyneenä.

Kannabiksen metaboliittien nollatoleranssi liikenteessä pitäisi ehdottomasti poistaa ja määritellä selkeä raja sille, miten suuri määrä kannabiksen metaboliitteja veressä tulkitaan rattijuopumukseksi. Nykyinen huumausaineiden nollatoleranssi liikenteessä syrjii sellaisia päihteitä, jotka voidaan havaita päihtymystilan lakkaamisen jälkeen, ja suosii muita, erityisesti sellaisia, jotka eivät näy testeissä lainkaan.

Kommentoi adressia