Kannabis lailliseksi

- -
-

/ #138

07.04.2007 11:03

10 SYYTÄ VILJELLÄ HAMPPUA SUOMESSA
1. LÄÄKKEITÄ.

Hamppu on yksi turvallisimmista, tehokkaimmista ja laajimmin hyödynnettävissä olevista lääkkeistä. Lisäksi sitä on helppoa ja edullista kasvattaa. Hampusta saatava kannabis ei ole myrkyllistä, eikä sillä lääkkeenä käytettynä ole vaarallisia sivuvaikutuksia. Meillä Suomessa on vielä puhdasta luontoa ja mahdollisuus kasvattaa puhtaita yrttejä.

Kymmenet tuhannet suomalaisetkin kärsivät tällä hetkellä toimivan lääkityksen puutteesta tai nykyisten lääkkeitten sivuvaikutuksista. Kannabis on tehokas lääke mm. poistamaan syöpähoidon aiheuttamaa pahaaoloa, lisäämään ruokahalua esim. AIDS-potilailla, lievittämään särkyä (selkäkivut, kuukautisvaivat, nivelreuma), MS-taudin oireita, alentamaan silmänpainetta viherkaihista kärsivillä, ehkäisemään migreeniä, helpottamaan hengitystä esim. astmapotilailla .

2. RAVINTOA.

Hampulla on erityisen hyviä ravitsemuksellisia ominaisuuksia ja se on läpi ihmiskunnan historian ollut laajoilla alueilla olennainen osa tasapainoista ruokavaliota. Nykyään hampputuotteita kuten öljyjä, jauhoja, siemeniä, leipiä, pastoja löytyy joistakin suomalaisista (erikois)liikkeistä. Keski-Euroopassa tuotevalikoima on laajempi ja laajemmin saatavilla.

Hampusta käytetään ravinnoksi lähinnä siemenet. Niistä puristamalla saadaan ruokaöljyä, jolla ei ole päihdyttävää vaikutusta, mutta sen sijaan arvokkaita ravitsemuksellisia ominaisuuksia. Kun öljy on puristettu, siemenien kuorista saadaan rouhetta tai jauhoa lisättäväksi leipiin jne. Siemenissä on kaikki ihmisen tarvitsemat rasvahapot oikeassa suhteessa. Lisäksi runsaasti proteiineja, mineraaleja ja karoteenia sekä hieman rautaa ja sinkkiä.

Hampun viljely voisi taata kotimaisen täysipainoisen ravintolisän eri ruokavalioiden noudattajille. Lisäksi täällä kasvatettu hamppu tuottaa ravintorikkaampia siemeniä kuin etelämpänä. Hampun viljely tukee myös koko ekosysteemiä mahdollistaen erinomaisen proteiinien saannin esim. linnuille. Hamppu on erittäin sopiva kasvi vuoroviljelyyn. Hamppu on hyvä kesanto-peltojen avaaja. Se kasvaa nopeasti vieden elintilan rikkakasveilta, kuten juolaheinältä.

3. SELLULOOSAA JA PAPERIA.

Valtaosa maailman paperista tehtiin hampusta vielä viime vuosisadan alussa. Miksikö? Hampussa on runsaasti edullisessa muodossa olevaa selluloosaa, hamppu on maailman nopeimmin kasvavia kasveja ja helposti viljeltävissä lähes kaikkialla. Hampusta saadaan hyvälaatuista, vahvaa ja hyvin säilyvää paperia.

Hampusta saadaan hyödynnettyä selluloosa paperiksi ilman myrkyllisiä kemikaaleja toisin kuin puusellun kohdalla. Hamppu on yksivuotinen nopeasti kasvava biomassan tuottaja ja uusiutuva luonnonvara. Hamppu on selkeästi luontoystävällisin paperin raaka-aine - pitkällä tähtäimellä myös tuottoisin.

Kuituhampun kasvatus onnistuu Suomessa erinomaisesti johtuen pitkistä valoisista kesäpäivistä. EU:n vapautettua hampun korjuuajat on mahdollista antaa hampun kasvaa vielä läpi syksyn ja korjata se vasta keväällä pystyyn kuivaneena. Peltoaloilla, jotka nyt ovat syystä tai toisesta paketissa, voitaisiin kasvattaa hamppua korvaamaan puusellun tarvetta. Samoin voidaan hyödyntää turvesoiden pohjat. Näin voimme välttyä paperin megatuotannon aiheuttamalta maamme metsien hävittämiseltä.

4. POLTTOAINETTA.

Fossiiliset polttoaineet ovat yksi suurimmista yksittäisistä maapallon saastuttajista. Kuitenkin on olemassa lukuisia mahdollisuuksia korvata tämä pitkään jatkunut lyhytkatseisuus vaihtoehdoilla, jotka ovat sopusoinnussa luonnon hyvinvoinnin kanssa.

Hamppu on yksi tehokkaimmista "aurinkopaneeleista", ekologinen tapa hyödyntää auringon energiaa. Tällä hetkelläkin esim. Saksassa ja Hollannissa ajetaan hamppupohjaisilla polttoaineilla. Hinta voi olla alkuun normaalia bensaa korkeampi. Kun huomioidaan kummankin kokonaiskustannukset pitkällä aikavälillä, (ilmakehän tila ja vakavat öljyonnettomuudet merellä ja maalla) vaihtaminen kasvipohjaisiin polttoaineisiin on ainoa järkevä vaihtoehto.

Hampulla on hyvät energia-arvot 10000-16000BTU/kilo. Se on ainoa kasvi, joka voi tuottaa tarvittavan määrän polttoainetta maamme koko autoliikenteelle, jopa 40,000 litraa metanolia hehtaarilta. (Muistutus! Dieselmoottori oli alun perin suunniteltu toimimaan kasviöljyillä.) Hampun biomassa on toimivaa polttoainetta sellaisenaan mm. teollisuuden ja kaukolämpöenergian tuottamiseen.

Hamppu on uusiutuva luonnonvara, joka sitoo kasvaessaan sen hiilidioksiidin, joka siitä poltettaessa vapautuu. Hampun polttaminen ei muodosta juuri lainkaan tuhkaa, lisäksi vältytään typen oksideilta, hiilimonoksidilta ja rikiltä.

Siirtyminen ympäristöystävälliseen polttoaineeseen on ensimmäisenä aiheellista maanviljelyajossa ja vesistöjen lähellä työskenneltäessä. Vaikeasti on perusteltavissa fossiilisen polttoaineen käytön jatkaminen samaan aikaan, kun tieto sen mukanaan tuomista ongelmista vain lisääntyy. Mitä enemmän aikaillaan, sitä enemmän tuhoja tapahtuu. Yhä enemmän ajautuu rahaa ulkomaisille energiayhtiöille, jotka valitettavan heikosti kantavat vastuunsa tulevien polvien elinolosuhteiden turvaamisessa. Hamppu mahdollistaa askeleen kohti todellista kestävää kehitystä - jo tänään.
5. VAATTEITA, EKOMUOVIA jne.

Hampusta valmistetut vaatteet ovat kestäviä ja hengittäviä. Ne eivät ole sähköisiä vaan miellyttäviä käyttää. Ekologisuus tiivistyy hamppukankaissa monella tapaa. Perinteisesti hampun kuidusta on tehty vaatteita, purjeita ja köysiä, nykyään rakennus-materiaaleja, saippuaa, autojen verhoiluja, ekomuovia jne.

Hamppu tuottaa pisimpää ja kestävintä luonnonkuitua. Siitä valmistetut vaatteet kestävät jopa vuosikymmeniä. Hamppuköysi ja kankaat kestävät vertailun muovipohjaisten ja puuvillatuotteiden kanssa ekologisuudessa, laadussa ja hinnassa. Hamppua voidaan hyödyntää laajalti rakennustöissä. Hampusta saa esim. eristeitä, levyjä, tukirakenteita, maaleja, tapetteja. Hampusta saa myös kestävää ekomuovia, joka on täysin luontoon hajoavaa, minkä merkitys tuotteen loppuhinnassa kasvaa koko ajan.

Luonnonmukaisilla materiaaleilla, kestävyydellä ja ekologisuudella on alati kasvavat markkinat. Hampulla on kasvava kannattajajoukko ja vahvat näytöt kestävän kehityksen kriteerien täyttämisestä. Kotimaista hamppulankaa on saatavilla ja hamppuvaatteita myydään yhä enemmän. Meidän leveysasteilla kuidun tuotanto on runsasta ja kevätkorjuu säästää kuivauskustannuksista suuren osan.
6. KOTIMAISTA KANNABISTA JA KUKKAA.

Kannabis (hampun kukinnot ja lehdet sellaisenaan tai hasikseksi puristettuna) on laajimmin käytetty laiton huumausaine. Hampun polttamisesta tai käyttämisestä päihdyttävässä tarkoituksessa ollaan kiistelty pitkään. Kiistaton tosiasia on kannabiksen selvästi tupakkaa ja alkoholia pienemmät terveyshaitat. YK:n uusin huumeraportti toteaa kannabiksen olevan laajimmin käytetty laiton aine, joka ei ole varsinainen ongelmahuume. Ongelmalliseksi käyttäjälle nykytilanteessa tekee hampun virallinen kieltäminen, nykyisen huumesodan vaikutukset käyttöympäristöön ja käyttäjän elämään. Hampusta on käyttäjälle harvoin varsinaista haittaa, mutta yhteiskunnalliset väliintulot yrittävät kaikin voimin tehdä hampusta hänelle ongelman.

Usealle kannabiksen käyttäjälle hamppu on tietoinen valinta, terveydellisillä, psykologisilla ja moraalisilla argumenteilla perusteltuna. Tästä heitä rangaistaan jatkuvalla pelolla kiinni jäämisestä ja sen vaikutuksista koko elämään. Turvassa ei voi olla edes kotona, sillä kuka tahansa voi pistää liikkeelle huhun mahdollisesta narkkariudesta koulussa, työpaikalla … Seurauksena suhteellisen huolettomasta polttelumieltymyksestä voi joutua kokemaan täysin kohtuuttomat seuraukset.

Kieltolain luomien mustanpörssinmarkkinoiden mukana seuraa monta ongelmaa. Rikolliseksi leimaantuminen, altistuminen epäpuhtauksille sekä tutustuminen rikolliseen maailmaan ovat tiivistettynä nykyisen huumepolitiikan pääongelmat. Kotimaisen kannabiksen tuotannon mahdollistaminen takaisi puhtauden ja virallisten jakelupisteiden perustaminen loisi lisäksi puitteet ikäkontrollille ja toimivalle valistukselle.

Etuja kotimaisen kannabiksen tuottamisella ja virallisilla markkinoilla on mm. taata yksilöille turvallinen aineen hankkiminen, tieto käytön terveysvaikutuksista ja erottaa hamppu kovien huumeiden markkinoista. Samalla tavalla kuin valmistamme kossua on kannabiksen kotimaisuudella monta perustetta. Näin luodaan lisää työpaikkoja, käyttöön käytettävät rahat pysyvät kotimaassa, laadunvalvonta varmempaa.

Kannabis on useimmiten järkevä valinta, johon kaikilla on oikeus ilman vainoa ja syyllistävää moralisointia. Hampun käyttämisestä, kasvattamisesta ei tulisi ketään rangaista. Itseen kohdistuvista rikoksista ei ole tapana muutenkaan tuomita suomalaisen oikeuskäytännön mukaan.
7. MAASEUTU ELPYY, VILJELIJÖIDEN ARVOSTUS LISÄÄNTYY.

Hamppu on yksi arvokkaimmista luonnonvaroista. Sillä on kymmeniä tuhansia käyttömahdollisuuksia, se on monipuolinen lääkkeiden lähde, erinomaista ravintoa ja vaihtoehto lukuisille luonnon kannalta ongelmallisille tuotteille. Laajamittainen viljely mahdollistaisi mm. omavaraisuuden polttoaineiden suhteen, terveellisemmän elinympäristön ja tasapainoisempia ihmisiä.

Maanviljelyn merkitys kansantaloudelle ja yleiselle hyvinvoinnille nousisi ja maanviljelijöiden olisi mahdollista saada takaisin heille kuuluva arvostus. Maaseudulle sijoitettaisiin enemmän varoja, mahdollistuisi paremmat palvelut, viihtyisää asumista sekä tunne jonkin hyvän ja tärkeän tekemisestä.

Hampun viljely energiaksi tai kuiduksi on mahdollista myös teiden lähistöillä, pelloilla jotka eivät sovi ravinnon tuottamiseen saasteiden takia. Lisäksi hylätyt turvesoiden pohjat soveltuvat hampunviljelyyn. Hamppu on monella tapaa hyödyksi maaperälle, maaseudulle, kaikille ihmisille ja kaupungeillekin.
8. LUONTO VOI PAREMMIN.

Hamppu mahdollistaa luopumisen monesta tällä hetkellä luonnolle haittaa aiheuttavasta tuotteesta tai toiminnasta. Mitä laajemmin hamppua aletaan hyödyntämään, sitä enemmän siitä voivat hyötyä kaikki ihmiset, eläimet ja koko elävä planeettamme. Ilman, vesistöjen ja maiden saastuminen vähenee olemattomiin hamppupolttoaineiden, -muovien, -paperien, -vaatteiden, -lääkkeiden tultua yleisen suosion kohteeksi. Samoin metsät voivat säästyä paperin ja puutavaran riistotuotannolta. Luonnon hyvinvointi tarkoittaa myös ihmisen mahdollisuutta hyvään oloon.
9. YHTEISKUNTA VOI PAREMMIN.

Uusien työpaikkojen syntyessä, verotulojen kasvaessa ja terveydenhuoltokulujen pienentyessä on enemmän resursseja yhteiskunnan kehittämiseen. Hampputuotteilla on luonnonystävän maine ja se on selvä valtti useisiin kilpaileviin tuotteisiin nähden. Pitkällä tähtäimellä vähenevät ympäristönsuojeluun käytetyt varat (öljytuhot, teollisuuden kemikaalit, kaatopaikkamyrkyt).

Lisäksi hampulla on potentiaalia helpottaa huumeongelmaa. Hampulla voidaan tukea kovien huumeiden käyttäjien vieroitusta. Hampun avulla yhä useampi ihminen voi luopua haitallisista päihdetottumuksistaan ja jatkossa yhä harvemman tarvitsee ajautua kovien huumeiden pariin. Muutoinkin hamppu voi selvästi tukea ihmisten yleisen hyvinvoinnin kohentumista ja elämän ilon kasvaessa, koko yhteiskunta alkaa voida paremmin.
10. IHMISTEN HYVINVOINTI LISÄÄNTYY.

Hampun laaja-alainen hyödyntäminen tukee ihmisen hyvinvointia usealla tavalla. Hamppu ravintona lisää kehon fyysistä hyvinvointia, tukee erilaisista sairauksista ja ongelmista selviämisessä. Hampusta saa miellyttävät vaatteet ja ihoystävällisiä pesuaineita ja rasvoja. Myös nautintoaineena hampusta on mahdollista saada paljon irti ilman pelkoa myrkytyksistä tai pysyvistä vaurioista sekä ilman kasvanutta riskiä tyhmyyksiin ja onnettomuuksiin. Hampun lukuisat ympäristöystävälliset tuotteet antavat kuluttajalle mahdollisuuden valita sydämellä ja tuntea maailma hyväksi paikaksi elää.

Hamppu voisi tuottaa ihmiselle terveellisiä tuotteita ja luonnon hyvinvoinnin positiivisen kehityksen. Hampputeollisuus on Keski-Euroopassa vahvasti kasvava teollisuushaara. Samoin Suomessa hampun kasvatus ja jalostaminen kulutushyödykkeiksi mahdollistaa tulevaisuudessa uusia työpaikkoja, lisää verotuloja ja mahdollisesti tasapainottaa valtionbudjetin joskus vielä plussan puolelle.

Kommentoi adressia