IRTI TURVEVESIPÄÄSTÖISTÄ

Ähtärin kesä- ja ranta-asukas
Vieras

/ #239 Turvetuotanto ei pahin likaaja

14.12.2010 11:45

Ähtärinjärven valuma-alueeseen kohdistuvasta fosforikuormituksesta tulee suurin osa maataloudesta 41 %, luonnonhuuhtoumasta 26 % ja haja-asutuksesta 15 %. Turvetuotannon osuus on noin 3 %. Loput tulee eri lähteistä kuten teollisuus, turkistarhaus, jätevedenpuhdistamot jne.

Ähtärinjärveen kohdistuvasta typpikuormituksesta tulee ylivoimaisesti suurin osa maataloudesta eli 36 %, luonnonhuuhtoumasta 34 % ja laskeumasta 20 %. Turvetuotannosta syntyy noin 3 %. Loput tulee eri lähteistä kuten teollisuus, turkistarhaus, jätevedenpuhdistamot jne.

Mitä taas tulee kiintpainepäästöihin, niin nykyisellä tekniikalla mitä turpeen kanssa touhuavat käyttävät, ei kiintoainepäästöjä sieltä tule. Kyllä suurin on metsäojitukset, jotka on tehty suomaille. Niistä tulee kiintoainetta ja veden väriä muuttavaa ruskeaa vettä. Ja ilman mitään pidättimiä, altaita, pintavalutusta kuten on turvetuottajilla. Valuma-alueesta vain vajaa 4 % on turvetuottajilla, muut on maa- ja metsätaloudessa.

Koko Ähtärinreitin alueella on satoja kesämökkejä. Emme me syytä täällä turvetuotantoa siksi pahaksi likaajaksi. Totuus on vaan se, että me itse ranta-asukkaat likaamme enemmän vettä kuin turveteollisuus. En tiedä mistä joku kirjoittaja saa päähänsä että turve on se pahin. Me täällä Ähtärinjärven rannoilla käännämme syyttävän katseemme maa- ja metsätalouteen. Toki turvetuottajat hyvin hyvin pienellä osuudella on mukana päästöillään, mutta se ei ole läheskään se pahin.


Vedenlaatu on kuitenkin täällä aivan tyydyttävällä tasolla mittausten mukaan.

Kommentoi adressia
Facebook
Pitäisikö turkistarhaus kieltää?