IRTI TURVEVESIPÄÄSTÖISTÄ

JOOMIES
Vieras

/ #278 Metsätalous

23.12.2010 22:51

Ei kannata unohtaa mitä metsäojitukset ovat tehneet meidän vesistöille.
Satoja soita on ojitettu, eikä niissä ole ollut koskaan minkäänlaista kiintoaineksen talteen ottoa.
Maatalous, turvetuotanto ja metsäojitukset yhteensä, huh huh.
Ei tommosta kestä minkäänlaiset vesistöt ja tehtiin mitä tehtiin niin vesistöt ei korjaannu koskaan entiselleen.

Kommentoi adressia

Facebook
Pitäisikö puoluetuet lopettaa?