Terveydenhuollon tietojärjestelmät korjattava

Tööt

/ #8 Mikä on toimiva?

03.08.2012 11:47

Asiaa olisi hyvä pohtia, mitä tarkoitetaan "Toimivuudella". Tietojärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen tarvitaan asiaansa paneutuneita osaajia sekä asiakkaan (HUS) että toimittajan puolelta sekä siltä väliltä. Julkisen sektorin- ja tässä tapauksessa erikoissairaanhoidon järjestelmä on erittäin monimutkainen ja korreloi yhteiskunnan jatkuviin muutoksiin. Järjestelmä ei ole koskaan "valmis". Valmiutta kehittämiseen on oltava joka tasolla, koko ajan. Pääperiaatteena on se, että asiakkaalta tulee tarve, joka pyritään toteuttamaan toimittajan puolelta niin hyvin, kuin mahdollista. Onko toimimattomuus siis järjestelmässä, prosessissa, määrityksessä, asiakkaan vai toimittajan osaamattomuudessa?