Kohtuullinen tekijänoikeus

Vaadimme, että hallitus toteuttaa lupauksensa ja muuttaa tekijänoikeuslakia niin, että se takaa tekijöille ja esittäville taiteilijoille paremman neuvotteluaseman ja kohtuulliset sopimusehdot.

 

Suuri osa maassamme freelancereina toimivista näyttelijöistä, muusikoista, kirjailijoista, kuvataiteilijoista, toimittajista, valokuvaajista ja muista luovan alan tekijöistä joutuu neuvottelemaan työstään suuryritysten kanssa. Usein tämä johtaa siihen, että tekijä joutuu luovuttamaan kaikki tekijänoikeutensa käytännössä korvauksetta. Määräysvalta ja tulot hänen teoksensa käytöstä saattavat siirtyä lopullisesti monikansalliselle yhtiölle, Suomen rajojen ulkopuolelle. Edes kohtuutonta sopimusta ei nykylainsäädännön mukaan voi muuttaa ilman kallista ja raskasta oikeudenkäyntiä.

 

Nykyinen hallitus kirjasi hallitusohjelmaansa, että tekijänoikeuslailla säädetään nykyistä tarkemmin tekijänoikeuksien siirtämisen edellytyksenä olevista kohtuullisista ehdoista ja kohtuullisesta korvauksesta. Hallitus ei kuitenkaan toistaiseksi ole ryhtynyt mihinkään toimiin kirjauksen toteuttamiseksi.

 

Tekijänoikeuslakia on muutettava niin, että se takaa tekijöille ja esittäville taiteilijoille kohtuullisen korvauksen heidän sopiessaan tekijänoikeuksiensa käytöstä. Korvauksen tulee olla kohtuullinen myös siinä tapauksessa, että teoksesta tulee ns. bestseller. Jos alalle ei ole neuvoteltu tekijänoikeuskorvauksia sisältävää kattavaa työehtosopimusta, pitää tekijänoikeuslain mahdollistaa työehtosopimuksiin rinnastettavien muiden kollektiivisopimusten tekeminen.

 

 


Tiia-Lotta Lehterä, Lottaliina Lehtinen ja Marianne Leskinen    Ota yhteyttä adressin tekijään