Pelasta Koirametsä

Östersundom on uutta Helsinkiä, johon kaupunki aikoo kaavoittaa uuden asuinalueen 40 000 asukkaalle. Alueella asuu nyt asuu noin 2 000 asukasta.

Tällä alueella sijaitsee Koirametsä niminen ulkoilualue, joka on ainoa suuri ulkoilualue koirille koko pääkaupunkiseudulla. Lisätietoja Helsingin kaupungin sivuilta: http://www.hel.fi/wps/portal/Rakennusvirasto/Viheralueet?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/HKR/fi/Viheralueet/Koira+kaupungissa/Koira-aitaukset/Koiramets_

Uusien kaavamääräysten astuessa voimaan vuonna 2012, on selvää että Koirametsän alue kaavoitetaan kaupungin toimesta kerrostaloalueeksi. Tämä siksi että Sipoonkorpi-kansallispuisto-hanke, natura-alueet ja asuntorakentamistavoitteiden yhteensovittamisen myötä ei ole muuta vaihtoehtoa.

Vetoan Sinuun että saisimme pelastettua ja säilytettyä alueen rakentamattomana ja luonnonvaraisena metsän eläinten, sienestäjien, marjastajien, lintubongareiden ja koiranulkoiluttajien alueena.


Koirametsän kävijä    Ota yhteyttä adressin tekijään