Koronarajoituksissa painotettava liikunta-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden aukipysymistä Pohjois-Pohjanmaan alueella.

VETOOMUS

Tämä adressi vetoaa Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirastoon sekä valtioneuvostoon, jotta SARS CoV-2 pandemian vuoksi tehtävien tartuntatautilain pykälän 58 § mukaisten alueellisten rajoitustoimien täytäntöönpanossa, sekä uusien lakimuutosten valmistelussa ja asettamisessa otettaisiin huomioon sisäliikunnan verraten alhainen taudin aiheuttamisriski ja leviämispotentiaali, sekä liikunnan positiiviset vaikutukset fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen. Täten vetoamme että liikunta- ja terveyspalveluita tarjoavat tilat, toimijat ja palvelut pyrittäisiin pitämään vaihtoehtoisia rajoitustoimia käyttäen (koronapassi, osallistujamäärät, etäisyydet, koronavilkku yms.) auki jossain kapasiteetissa mahdollisimman pitkään, ja rajoitustoimia asetettaessa ensisijaiset rajoitustoimet kohdistettaisiin korkeamman taudinaiheuttamisriskin ja leviämispotentiaalin kohteisiin. 

Liikuntapalveluiden ja tilojen kokonaissulkua, jota laki 58g§ siis käsittelee, vastaan argumentoi myös tartuntatautilain 58g§ viides momentti, jossa todetaan seuraavasti: "Edellä 1 momentissa tarkoitettua päätöstä tehtäessä on otettava huomioon tiedossa oleva asiantuntemus siitä, muodostaako asiakkaiden tai osallistujien fyysinen läheisyys toisiinsa tai yhtä aikaa paikalla olevien ihmisten määrä tai muu sijoittuminen tilassa taikka taudin leviäminen pintojen välityksellä erityisen riskin covid-19-taudin leviämiselle, sekä se, onko toiminnassa tai siihen käytettävissä tiloissa erityinen mahdollisuus merkittävien tartuntaketjujen syntymiselle." 

Asiantuntijaksi tässä asiassa voidaan katsoa THL ja sen "Arvio tapahtumien ja kokoontumisten koronavirukseen liittyvästä riskistä", jota on viimeksi päivitetty 30.11.2021. 

THL:n riskiarvion mukaan yksilöurheilu sisätiloissa kuuluu alhaisimpaan tapahtumien riskiluokkaan (1/9). Sisäliikunnan taudinaiheuttamisriski ja leviämispotentiaali ovat molemmat saaneet THL:n arviossa alhaisimman luokituksen 1/3, yhdessä antaen yksilöyrheilulle sisätiloissa alhaisimman luokituksen 1/9.

Muita riskiluokituksen saaneita liikuntamuotoja ovat mm. yleiset uimatilat (2), ryhmäliikunta ja joukkueurheilu sisätiloissa (6), kontaktilajit (6). Esimerkkejä muista riskiluokituksista: Kirjasto (1), koulu lähiopetus (1), henkilöstöravintola tai ruokaravintola (2), elokuvateatteri (3), joukkoliikenne (4), massakonsertit ulkona (6), baarit pubit yökerhot (9), massakonsertit sisätiloissa (9). (THL) 

Vetoamme että Pohjois-Pohjaanmaan AVI ja valtioneuvosto tekisivät rajoitustoimia päätettäessä arvovalinnan liikunnan puolesta ja mahdollistaisivat sisäliikunnan sen terveyshyötyjen takia mahdollisimman monelle, mahdollisimman pitkään myös rajoitustoimien kiristyessä. 

Vetoamme että tarvittaessa muulle väestölle tehtävien täyssulkujen jälkeenkin ikääntyneille ja kuntoutujille säilytetään mahdollisuus sisäliikuntaan terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi sekä fysioterapian ja fyysisen kuntoutuksen mahdollistamiseksi. 

LIIKUNNAN TERVEYSVAIKUTUKSISTA

Liikunnan terveysvaikutukset ovat merkittävät. Liikkuminen on yksi parhaimmista keinoista edistää terveyttä ja ylläpitää toimintakykyä. Liikunnan avulla ehkäistään sairauksia ja niihin liittyviä oireita. Liikunnalla voidaan vaikuttaa edullisesti lähes koko elimistön toimintaan. (Terveyskirjasto)

Liikunta vaikuttaa mm. verenpaineeseen, kolesteroliin, ihannepainon ylläpitämiseen, tuki- ja liikuntaelimistön terveyteen ja nivelten liikkuvuuteen. Liikuntasuositusten mukaan ihmisen tulisi liikkua runsaasti ja monipuolisesti. (Terveyskirjasto)

Kestävyysliikunta edistää sydämen, verisuonten ja keuhkojen terveyttä, sekä parantaa veren rasva- ja sokeritasapainossa. Lihaskuntoa ja liikkeiden hallintaa kehittävä liikunta, parantaa lihasvoimaa ja lihaskestävyyttä, notkeutta, tasapainoa ja lisää luun lujuutta ja siten vaikuttaa voimakkaasti kaiken ikäisten ihmisten yleiseen toimintakykyyn. (UKK instituutti)

Liikunta sopivissa määrin parantaa immuunipuolustusta. Iäkkäilläkin ihmisillä on todettu usean viikottaisen n. 45 min kestävän liikuntakerran vahvistavan puolustusjärjestelmää. Huono kestävyyskunto on arvioitu yhdeksi COVID-19-tautiin sairastumisen riskitekijäksi (lts). Vakava ylipaino on merkittävä COVID-19-taudin riskitekijä (THL)

Koronaviruksen aiheuttama uhka kansanterveydelle on merkittävä ja todellinen, ja se on syytä ottaa vakavasti. Niin kuitenkin on myös liikkumattomuuden aiheuttama uhka. (Duodecim)

Liikunnan terveysvaikutuksista -osio on referoitu Sannimaria Sjöblomin 22.12.2021 julkaisemasta adressista "Ei liikuntapaikkojen ja kuntosalien sulkemiselle".

Lähteet:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/arvio-tapahtumien-ja-kokoontumisten-koronavirukseen-liittyvasta-riskista

https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-vaikutukset/

https://www.lts.fi/liikunta-tiede/artikkelit/covid-19-taudin-suhde-fyysiseen-kuntoon

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat?fbclid=IwAR0CGGu3udYjRxgWCrG5lIWzx8i1CheklO8khIsfB3-0G9KZs5mLMWg9ubIh

https://www.duodecimlehti.fi/duo12430

https://www.adressit.com/ei_liikuntapaikkojen_ja_kuntosalien_sulkemiselle

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Tuomas Nurmi voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…