Korumuotoilun koulutus säilytettävä Lahdessa

 

Haluamme nostaa keskusteluun Lahden Muotoiluinstituutin korumuotoilun koulutuksen merkityksen koko alalle Suomessa ja kyseenalaistaa päätöksen lakkauttamisesta.

Lahden ammattikorkeakoulu tiedotti 22.2.2017, että Muotoiluinstituutin korumuotoilun ja muoti- ja vaatetussuunnittelun opintolinjat lopetetaan. Tällä hetkellä linjoja opiskeleville luvattiin taata oikeus suorittaa opintonsa loppuun laadukkaasti. Lakkauttamispäätöstä perusteltiin sillä, että ammattikorkeakoulujen rahoitus on muuttunut tulospohjaiseksi ja rahoitusleikkaukset kohdistuvat voimakkaasti kulttuurialalle. Nykyisessä rahoitusmallissa eri alojen tutkinnot ovat nykyään samanhintaisia, kun aiemmin kulttuurialan tutkintoraha oli merkittävästi suurempi.

Ihmisen koristautumisen tarve tulee aina pysymään. Niin kauan kuin ihminen on lajina ollut olemassa, on ihminen kantanut koruja. Koruja pystyy luomaan kuka tahansa, mutta korumuotoilua opiskellut henkilö hallitsee materiaalituntemuksen, alan kulttuurihistorian, korunvalmistuksen tekniset ratkaisut ja hän on harjaantunut suunnittelutyössään ottamaan huomion korun käytettävyyden. Siten myös korumuotoilijoille on nyt ja tulevaisuudessa tarve.

Lahden Muotoiluinstituutin korumuotoilukoulutus kuuluu yhdessä muoti- ja vaatetussuunnittelukoulutuksen kanssa maanlaajuisessakin mittakaavassa harvinaisimpiin opintolinjoihin. Näille opintolinjoille on vaikea päästä opiskelemaan ja tästä syystä nämä opiskelijat ovat erittäin motivoituneita. Maineikkaan kultaseppäkoulun jatkumona toiminutta Lahden Muotoiluinstituutin korumuotoilulinjaa on pidetty arvostetuimpana alan opiskelupaikkana Suomessa.

Opintojensa aikana korumuotoilun opiskelija kehittää kädentaitojaan, oppii käsittämään teollisia prosesseja, luo kontakteja ja ennen kaikkea oppii luottamaan omaan luovaan kykyynsä. Opetuksen vahvuutena on laaja materiaalituntemus, ennakkoluuloton muotoiluajattelu, prosessin hallinta ja hyvät mahdollisuudet erikoistumiseen. Korumuotoilijoiksi valmistuneet omaavat laaja-alaisen ymmärryksen alansa mahdollisuuksista ja osaavat luovasti soveltaa osaamistaan työelämässä. Tavallisesti korumuotoilijat työllistävät itsensä perustaen oman yrityksen ja luovat työpaikkoja Suomeen.

Toisen asteen kultaseppäartesaanikoulutus tarjoaa pohjakoulutuksen korumuotoilua ajatellen, mutta siinä korujen suunnitteluopetus on pelkistetty vähäiseksi nojaten siihen, että tätä tarkoitusta varten on AMK-tasoinen korumuotoilun opetus. Toisen asteen koulutus ei siis tarjoa vertailtavaa vaihtoehtoa korumuotoilun AMK-koulutukselle.

Useat korumuotoilun kentällä toimivat henkilöt jakavat näkemyksen, että koulutuspolkuja on valtakunnallisesti tarkistettava ja kehitettävä vastaamaan nykyaikaisia tarpeita. Tämä ei kuitenkaan voi tapahtua lakkauttamalla perinteikäs opintolinja. Korumuotoilun koulutusta on kehitettävä hallitusti. Jos Suomesta lakkautetaan korumuotoiluun painottunut opintolinja, opiskelijat karkaavat muualle, muotoilu tapahtuu muualla ja sitä kautta työpaikat ja rahat valuvat rajojen ulkopuolelle.

Opiskelijoiden ääntä on kuunneltava. Muotoiluinstituutti ei ole olemassa Lahden Ammattikorkeakoulua varten vaan Muotoiluinstituutin on oltava olemassa innokkaita opiskelijoita varten! Allekirjoittamalla adressin tuet kotimaista korualan osaamista sekä opiskelijoiden taistelua pitämään kiinni oikeuksistaan laadukkaisiin opintoihin. Korumuotoilun koulutus on säästettävä!

 Muoti- ja vaatesuunnittelun opiskelijat painivat kanssamme samojen asioiden kanssa. Voit tukea myös heitä allekirjoittamalla heidän adressin osoitteessa https://www.adressit.com/pelastakaa_lahden_muotoiluinstituutin_vaatesuunnittelun_koulutus