Korvensuoran suuralueelle yhtenäinen peruskoulu

KORVENSUORAN SUURALUEELLE YHTENÄINEN PERUSKOULU

Korvensuoran yläkoulun rakentamispäätös on yllättäen alistettu osaksi palveluverkkosuunnitelmaa. Korvensuoralla ehdittiin kuitenkin keväällä 2012 iloita, että nyt koulu saadaan. Turhaanko taas? Historia tuntuu siis toistavan itseään, jälleen kerran.

Korvensuoran suuralueelle on odotettu yläkoulua jo kolmen vuosikymmenen ajan:

Oulun kuntasuunnitelma: talousarvio 1989 ja toteuttamisohjelma 1989-1993, sivu 49,

"Korvensuoran yläasteen rakentamistarve selvitetään suunnitelukauden alussa" ja

Oulun kuntasuunnitelma: talousarvio 1991 ja toteuttamisohjelma 1992 - 1995, sivu 70,

"Korvensuoran yläasteen koulun rakentamisen aloitusraha on vuodelle 1995"

On ollut taloudellisesti hyviä aikoja ja huonompia aikoja, aina on Korvensuoran yläkoulu jäänyt kuitenkin rakentamatta. Sen sijaan lukuisia muita kouluja on Ouluun rakennettu ja investointeja viety päätökseen. Yhtenäistä peruskoulua alueelle vaativat eivät mielestämme vaadi liikoja, sillä alueella ei ole muiden Oulun suuralueiden tasoisia palveluita muutenkaan. Alueelta puuttuu yläkoulu, terveyspalvelut, kirjasto ja lähiliikuntamahdollisuudet.

Korvensuoran suuralueen kouluissa on yhteensä 589 oppilasta Hönttämäessä, Talvikankaalla ja Korvensuoralla. Vuonna 1957 valmistuneen Korvensuoran peruskorjaus on siirtynyt päätöksenteon viivästymisen vuoksi. Siellä on ilmennyt sisäilmaongelmia, joita tutkitaan parhaillaan. Senkin vuoksi rakentamispäätös yhtenäisestä peruskoulusta pitää tehdä viipymättä.

Korvensuoran suuralueen 7. - 9. -luokkalaiset on kuljetettu ja kuljetetaan edelleen linja-autolla kouluun suuralueen ulkopuolelle, 7 - 12 kilometrin päähän. Siitä aiheutuu vuosittain isot kustannukset. Oppilaiden kuljettaminen toiselle alueelle on turvallisuusriski, eriarvoista lasten kohtelua ja vastoin kestävän kehityksen periaatteita. Samalla sivuutetaan koulumatkoista kertyvästä liikunnasta saavutettavat terveyshyödyt. Alueen 7. - 9. -luokkalaiset joutuvat heräämään 4 - 5 kertaa viikossa klo 06.00 ehtiäkseen linja-autolla kouluun klo 08.15. Kuinka moni aikuinenkaan herää vielä tuohon aikaan? Univelkaa kertyy viikosta toiseen ja ihmetellään, kun oppilaat ovat väsyneitä.

Kouluun kuljettamisessa linja-autolla toiselle alueelle ei ole kysymys siitä, että lapsia olisi alueella vähän. Päinvastoin. Alue muistetaan hyvin siitä, että muutama vuosi sitten se kärsi vaikeimmin päivähoitopaikkojen puutteesta. Alueen vanhemmat, yhdistystoimijat, vanhempain -ja koulutoimikunnat ovat ajaneet aktiivisesti kouluasiaa jo vuosikausia. Nämä toimijat ovat osoittaneet mielipiteensä selkeästi ja edistäneet asiaa vuosia, ottaen vastuuta osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä kaupunkimme keskeisenä arvona. Vaikka työlle ei ole annettu arvoa, alueen asukkaat ovat silti luottaneet päättäjiin, koska Korvensuoran yhtenäisen peruskoulun rakentamista ovat päättäjät käyneet alueen asukkaille kilvan puolustamassa ja vakuuttamassa.

Korvensuoran yhtenäisen peruskoulun osalta on tehty tarveselvitys ja hankeselvitys. Molemmien selvitysten tulos on selvä: Alueelle tulee rakentaa yhtenäinen peruskoulu. Lisäselvityksille ei ole enää tarvetta eikä perusteita. Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen 7. - 9. -luokkien opetuksen järjestämisestä Korvensuoran alueelle. Uuden Oulun palvelujärjestämistoimikunta on linjannut, että yläkoulu on alueellinen palvelu.

Korvensuoran suuralue on ainoa alue Oulussa, jossa ei ole yläkoulua. Nyt meneillään oleva päätöksentekoprosessi koulun rakentamiseksi on kestänyt yli 4 vuotta. Nyt sen tulee edetä viipymättä valtuuston päätettäväksi, sillä Korvensuoran yhtenäisen peruskoulun rakentamispäätös ei kuulu osaksi Uuden Oulun palveluverkkosuunnitelmaa.

Suunnittelumääräraha vuoden 2013 talousarviossa tulee säilyä vuodella 2013 ja rakentamisen määräraha tulee olla seuraaville vuosille siten, että Korvensuoran suuralueen lapset ja nuoret voivat aloittaa koulun omalla alueellaan viimeistään elokuussa 2015.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että vuosikymmeniä kestänyt eriarvoisuus Korvensuoran suuralueen koululaisia kohtaan korjataan ja alueelle rakennetaan viipymättä Korvensuoran yhtenäinen peruskoulu.