Kulttuurialan kannanotto hallitusohjelman leikkauksia vastaan

 

Arvoisa Juha Sipilän hallitus,

me allekirjoittaneet haluamme rikkoa hallitusohjelman kulttuuri- ja taidekenttään kohdistuvan hiljaisuuden. 

Haluaisimme muistuttaa Suomen perustuslain kohdasta: "Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu."

Vapaus ei synny hiljaisuudesta, vapaus syntyy valinnoilla. Politiikka on vallankäyttöä ja nyt hallitus käyttää valtaa vaikenemalla.

Emme tunnista hallitusohjelman Suomea, jossa taidetta on seitsemän rivin verran, sillä me asumme maassa jonka taide- ja kulttuurikenttä on monipuolinen, arvokas ja uutta etsivä. Poliittinen päätöksenteko on ollut merkittävä tekijä sen mahdollistajana. Poliittisella päätöksenteolla sen pystyy myös vaientamaan.  Nyt hallitus käyttää valtaa vaikenemalla taiteen ja kulttuurin osalta, vaikka samaan aikaan hallitusohjelmassa painotetaan innovaatioita, ratkaisuja, uutta.

Me taidealan järjestöt, toimijat ja ystävät olemme iloisia, jos hallitusohjelman linjaama panostus lasten- ja nuorten kulttuuriin toteutuu, mutta hallitusohjelma kamppaa itse itsensä jo ennen lähtöviivaa.

Hallitusohjelmassa lukee: ”Vahvistetaan lasten ja nuorten luovuutta. Lisätään taiteen perusopetusta ja kulttuuritoimintaa.”

Hallitusohjelman kuntien tukien leikkaamiset ja normien purkamiset eivät johda siihen. Muuttamalla vapaaehtoiseksi lain vapaasta sivistystyöstä, taiteen perusopetuksesta, kirjastolain, museolain, teatteri- ja orkesterilain ja lain kuntien kulttuuritoiminnasta, se edesauttaa taiteen saatavuuden epätasa-arvoistumista.

Piia Rantala-Korhonen, Oulun apulaiskaupunginjohtaja ja Taideneuvoston jäsen: ”Nämä lait on aikanaan säädetty, jotta taidetta ja kulttuuria olisi saatavilla koko maassa. Lakimuutoksilla pyritään suuriin kustannussäästöihin – luetaan: kulttuuripalveluiden karsimiseen.”

Lisäksi muiden leikkausten välilliset vaikutukset iskevät matalalla tulotasolla työskenteleviin kulttuurialan työntekijöihin ja ylipäänsä mahdollisuuksiin tehdä kulttuurialan töitä.

Taiteen rahoituksessa on kyse paitsi taiteilijoiden oikeudesta toimeentuloon myös kansalaisten oikeudesta monipuoliseen taiteeseen.

Taidetta ei pidä asettaa vastakkain peruspalveluiden kanssa, ylellisyydeksi, joka olisi pois jostakin perustavammasta, vaan se pitää nähdä perustavana. Taide on ihmisyyden olennainen ulottuvuus; kohta, jossa ihmisyys katsoo ja tutkii itseään ja ympäristöään. Taide ei ole korvattavissa.

Viihde- ja informaatioyhteiskunta tarvitsee rinnalleen kulttuurin muodon, joka kysyy ja tallentaa asioita myös toisin tavoin.

Taiteen vapaus ja mahdollisuus taiteen kokemiseen kaikkialla Suomessa on turvattava.

------------------------------------------------

Kannanoton on tehnyt kirjallisuusjärjestö Nuoren Voiman Liitto ja allekirjoitusten kautta mukaan kutsutaan kaikkia kulttuurijärjestöjä, yksityishenkilöitä ja tahoja, jotka kokevat kulttuurin keskeisenä ja tärkeänä osana yhteiskuntaa. 

Kannanotto luetaan Suurprotestissa, joka alkaa 22.8.2015 klo 14 Rautatientorilta.

Kannanotto julkaistaan samana päivänä.

Sen lisäksi kannanotto toimitetaan Suomen opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle. 

 ----------------------------------------------

 

 

 

 

 


Nuoren Voiman Liitto    Ota yhteyttä adressin tekijään
Facebook
Onko oikein, että asevelvollisuus koskee vain miehiä?