JKL:n Kuokkalan pienkirjastoa ei saa lakkauttaa

Jyväskylä on lakkauttamassa tuoreimman kirjastoverkkoselvityksen esityksen mukaan kolme pienkirjastoa. Yhtenä näistä kirjastoista olisi Kuokkalan pienkirjasto. Kuokkalan kokoinen iso kaupunginosa tarvitsee oman kirjastonsa, mm. monelle lapsiperheelle ja vanhukselle on hankala lähteä kauemmaksi kirjastoon. Mielestäni pienkirjaston säilyminen on tärkeää myös asuinalueemme imagon sekä viihtyvyyden kannalta. Usealle kirjasto ei ole vain pelkkä kirjanhakupaikka, vaan myös sosiaalinen tapahtuma.

HUOM: Muutos viimeiseen adressinkirjoituspäivään!! Jatkamme nimien keräämistä 15.10 perjantaihin saakka, ja luovutamme adressin henkilökohtaisesti kulttuurilautakunnalle 19.10 tiistaina ennen heidän kokoustaan!

Myös me Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kuokkalan yhdistyksessä haluamme tehdä voitavamme kirjaston säilyttämisen puolesta. Yhdistyksemme tärkein tavoite on edistää alueemme lapsiperheiden hyvinvointia ja koemme kirjaston monelle olevan olennainen osa sitä!

Laittakaa myös mahdollisimman moni palautetta suoraankin kaupungille: Virallista palautetta voi antaa Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelujen kirjaamon kautta joko sähköisesti sivistyspalvelut.kirjaamo@jkl.fi tai kirjeitse osoitteeseen Sivistyspalvelut/kirjaamo PL 341 40101 Jyväskylä, perjantaihin 8.10. kello 16 saakka.

Kiitos kun vaikutatte kanssamme!!


Susa Pukema MLL Kuokkalan Yhdistyksen sihteeri ja tiedotusvastaava    Ota yhteyttä adressin tekijään