Kuusankosken Kymintehtaan piippu suojeltava

Upm kiinteistöt on hakenut purkulupaa seuraaville Kymintehtaan alueella sijaitseville rakennuksille:

 

Kattilarakennus ja sen 122,5 metriä korkea piippu sekä kattilarakennuksen yhteyteen rakennettu toimistolaajennus sekä tuhkasiilo. 

 

Kattilarakennus ja sen 122,5 metriä korkea piippu ovat valmistuneet vuonna 1933. Kattilarakennuksen yhteyteen rakennettu toimistolaajennus sekä tuhkasiilo ovat valmistuneet vuonna 1955.

Me allekirjoittaneet vastustamme em. rakennusten purkamista, mikäli rakennukset täytyy esim. turvallisuussyistä purkaa, tulee silti 122,5 metriä korkea piippu ehdottomasti suojella ja jättää purkamatta. Piipun yläosan korjaaminen on kannattavampaa ja edullisempaa historiallisen maamerkin säilyttämiseksi.

 

 

Viralliset ilmoitukset viikko 23/2016

8.6.2016

Kouvolan kaupungin lakisääteiset ilmoitukset ja kaupunginvaltuuston kokoukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kaupungin ilmoitukset julkaistaan myös kaupungin www-sivuilla sekä tarvittaessa sanomalehdissä toimintayksikön tai vastaavan harkitsemalla tavalla. Ilmoitukset 8.6.2016:

Ilmoitus purkulupahakemuksen vireilletulosta naapurien kuulemiseksi

Ilmoitus purkulupahakemuksen vireilletulosta (MRL 133 §) voimalaitoksen kattila- ja toimistorakennuksen, piipun sekä tuhkasiilon purkamiseksi Kouvolan kaupungin Kymintehtaan alueella osoitteessa Pälkkärinkuja, 45700 Kuusankoski.

MRL 133 §:n mukaisesti ilmoitetaan UPM-Kymmene Oyj:n jättämästä purkulupahakemuksesta, joka koskee voimalaitoksen kattila- ja toimistorakennuksen, piipun sekä tuhkasiilon purkamista Kouvolan kaupungin Kymintehtaan alueella kiinteistöllä RN:o 286-23-166-5.

Kattilarakennus ja sen 122,5 metriä korkea piippu ovat valmistuneet vuonna 1933. Kattilarakennuksen yhteyteen rakennettu toimistolaajennus sekä tuhkasiilo ovat valmistuneet
vuonna 1955. Rakennukset sijaitsevat Kuusankosken Kymintehtaan teollisuusympäristön
alueella, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön RKY alue.
Rakennuksia ei ole suojeltu asemakaavassa, joka on hyväksytty 18.11.1975. Rakennukset
sijaitsevat teollisuus-rakennusten ja –laitosten korttelialueella.

Purkulupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapureille MRL 133 § ja MRA 65 §:n
mukaisesti. Lupahakemuksen johdosta varataan purkutoimenpiteen sijaintipaikan naapurikiinteistöjen (viereiset ja vastapäätä olevat) omistajille ja haltijoille mahdollisuus tulla
kuulluksi.

Lupa-arkkitehdille osoitetut muistutukset tulee jättää kirjallisena Kouvolan rakennusvalvontatoimistoon viimeistään keskiviikko 22.6.2016 klo 15.00 mennessä. Mikäli osallinen ei määräajan kuluessa ole jättänyt muistutusta katsotaan, ettei osallisella ole asiaan huomauttamista ja asian käsittely etenee.

Purkulupahakemus liitteineen on nähtävissä Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa rakennusvalvontatoimistossa (3. krs, käynti parkkialueen puolelta), osoitteessa Valtakatu 33, Kuusankoski. Lisätietoja asiasta antaa lupa-arkkitehti Edla Mäkelä puh: 020 615 7761.

Kouvolassa 31.5.2016
Rakennusvalvonta


Suojellaan piippu    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Suojellaan piippu voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…