Laajasalon opiston Idealinja säilytettävä

Helsingin kaupunki on tehnyt päätöksen, jossa he lakkauttaisivat kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille suunnatun Idealinjan rahoittamisen Laajasalon opistossa. Ilman kaupungilta saatavaa rahoitusta ei kyseistä linjaa kyetä ylläpitämään, jolloin rahoituksen puute johtaisi suoraan linjan lakkauttamiseen. Me, Laajasalon opiston oppilaskunnan hallitus, sekä muut allekirjoittaneet, vetoamme kaupungin päättäjiin, ja toivomme kyseisen linjan säilyttämistä. Kyseinen linja on edistänyt opiskelijoidensa sosiaalisia taitoja, elämän- ja arjenhallintaa, sekä työllistymismahdollisuuksia äärimmäisen positiivisesti. Idealinjan lakkauttaminen olisi valtava tappio yhteiskunnallisen tasa-arvon ja saavutettavuuden edistämisessä.


Laajasalon opiston Idealinjasta:

Idealinja on tarkoitettu kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille, jotka haluavat vahvistaa taitojaan mukavassa seurassa osana kansanopistoyhteisöä.

Idealinjalla harjoittelemme taitoja, joita tarvitaan itsenäiseen elämään. Harjoittelemme ja vahvistamme elämän- ja arjenhallinnan taitoja sekä oman toiminnan ohjausta, sosiaalisia taitoja, vuorovaikutus-, ryhmä- ja yhteistyötaitoja.

Opintojen tavoitteena on tukea ja vahvistaa opiskelijan myönteistä minäkuvaa ja tunnetaitoja. Opintovuoden aikana opiskelija saa tukea ja harjoitusta omien taitojen, osaamisen ja mahdollisuuksien löytämiseen, kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Tutustumme työelämään ja yhteiskunnassa toimimiseen. Harjoittelemme ja vahvistamme työelämätaitoja.

Pohdimme ja kartoitamme jatko-opintoja sekä työelämään hakeutumista opiskelijan kanssa yhteistyössä opiskelijoiden henkilökohtaisten ohjaajien, sosiaalityöntekijöiden ja vanhempien kanssa. Tavoitteena on, että opintojen jälkeen opiskelijalla on valmiudet hakeutua ammatilliseen koulutukseen tai työelämään esimerkiksi tuetun työn kautta.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan yhteistyössä vastuuopettajan, huoltajan ja opiskelijan kanssa henkilökohtainen oppimissuunnitelma.

Idealinja

 

HUOM!

Tämä adressin tekijät eivät edusta Laajasalon opistoa, sen henkilökuntaa, tai organisaatiota. Tämän adressin on tehnyt Laajasalon opiston oppilaskunnan hallitus, opiskelijavoimin.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Eetu Sopanen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…