Lagmansgårdenin koulukodin lakkauttamista vastaan / Nej till stängning av Lagmansgården

 

 

 

Valtion koulukotien johtoryhmä on päättänyt sulkea Lagmansgårdenin koulukodin 31.5.2017 mennessä 

 

Lagmansgårdenin koulukoti on valtion koulukotien hallinnoima lastensuojelun yksikkö, jolla on ainoana Suomessa valmius täysin kaksikieliseen palveluun. Lagmansgårdenissa on erityistä oma, opetussuunnitelmaa seuraava kaksikielinen koulu. Tämä on tärkeää lapsille ja nuorille, koska tuttuun ja välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan kouluun on helppo mennä. Koulukodilla on yli 100- vuotias historia ja on merkittävä toimija kaksikielisessä maassa lastensuojelun parissa. Vastustamme tämän erittäin tärkeän sijoituspaikan lakkauttamista jyrkästi, ja toivomme saavamme  kaiken saatavilla olevan tuen jokaiselta lastensuojelusta ja nuorten kehityksestä välittävältä kansalaiselta. 

 

Kohteessa on tälläkin hetkellä lapsia ja nuoria, joihin on saatu hyvä hoitokontakti sekä luottamus rakennettua. Heidän kohtalonsa on nyt meidän käsissämme. Tekemällä kaikkemme, allekirjoittamalla tämän adressin voimme vaikuttaa päättäjiin ja saada näiden lasten & nuorten asia kuulluksi.

 

Myöskään kohteen sitoutunutta henkilökuntaa ei tule väheksyä.

Ammattitaitoinen ja kaikki koulutusvaatimukset täyttävä rautaisen kokemuksen omaava henkilökunta menettää elämäntyönsä.

 

Pyydän Teitä uhraamaan minuutin tai pari ajastanne tämän adressin allekirjoittamiseksi, allekirjoittamalla autat Lagmasgårdenin lapsia ja nuoria mahdollisuudessa säilyttää sijoituspaikkansa. Näin ollen he saavat heille suunnitellun ja räätälöidyn hoidon ja tuen, mitä tarvitsevat tasapainoisempaa ja valoisampaa itsenäistä tulevaisuuttansa varten.

Entä kuka minä olen mitään sanomaan?

 

Tämä paikka pelasti ainakin minut.

Koulukodin asukas 1998-2008

Valtion koulukotien kokemusasiantuntija, Kokemuksesta voimaa projekti 2014-2016

Raul vauhkonen

rvauhkon@gmail.com

http://www.valtionkoulukodit.fi/lagmansgarden.html

 

Ledningen för statens skolhem har beslutat att verksamheten på Lagmangården läggs ner senast 31.5.2017

Barnen plaserade på Lagmansgården mistar sitt hem och sänds tillbaka till barnskyddstumlaren var ingen vet vart de sedan blir flyttade. 

Barnens familjer som nu hittat ett glimt av hopp för deras barn ligger i desperat oro igen, utan stöd och svar på deras frågor.

 

Jag ber Er att undertäckna och dela denna adress.

Så hjälper du barnan på lagmansgården att hoppeligen få behålla sitt hem.

Tack gör ditt stöd!

Verksamhetsbeskrivnin av Lagmansgården:

 

Lagmansgårdens skolhem
På Lagmansgårdens skolhem har man jobbat med barnskydd i över hundra år. Skolhemmet finns beläget i svenska Österbotten, ungefär 10 km utanför Jakobstad. Av de sex statliga skolhemmen är vi det enda som erbjuder undervisning och vård på svenska.
Samarbetet mellan vårdnadshavarna och den placerande myndigheten fortsätter under hela placeringstiden. Målsättningen är att den unga skall känna sig trygg, få stöd och fostran samt få den grundläggande utbildningen avklarad.


Att komma till Lagmansgården


En placering på Lagmansgårdens skolhem börjar alltid med en inskolningsperiod. Inskolningen är en period på 3-5 dagar då personalen presenterar skolhemmets verksamhet, regler och rutiner för eleven. Under denna period har eleven även möjligheten att stanna upp och fundera på den egna situationen.
Under inskolningsperioden får eleven lära känna vårdarna, skolans personal samt sin kurator. Däremot får eleven inte ännu umgås med de övriga eleverna under inskolningsperioden.


Boende


Lagmansgården består av fyra avdelningar; Kronan 1, Kronan 2, Strömfåran och Willheim. Avdelningarna Kronan 1, Kronan 2 och Strömfåran finns vid skolhemmet och är pojkavdelningar. Avdelningarna har 4-5 platser. Willheim ligger ca 2 km från själva skolhemsområdet och är uppdelat i två avdelningar med 4 + 2 platser. Dessa platser är reserverade för flickor.
Varje elev har ett eget rum. Eleverna har möjligheten att själva vara med och inreda rummet så att det skulle bli så hemtrevligt som möjligt. Avdelningarna har egna tv-rum och badrum och vid Willheim samt Kronan 2 finns även egna kök. Lagmansgårdens område bjuder till olika slags aktiviteter med häststall, motocross cyklar, gymnastiksal, biljardrum med litet gym, motionsbana, fotbolls- och basketbollplan mm.
Varje avdelning följer ett veckoprogram, som handledarna och eleverna planerar tillsammans på måndagar.
Lagmansgårdens område är rökfritt och förbudet gäller ungdomarna, personalen och besökare.


 

Skolan


På Lagmansgårdens område finns en egen grundskola. Skolplatserna är i första hand reserverade för skolhemmets elever men ifall att lediga platser finns kan skolan också ha elever som bor i nejden.
Skolans personal består av fyra lärare och ett varierande antal personliga skolgångsassistenter. Därtill ges undervisning av tre timlärare och elevvården sköts av två kuratorer. Eventuella inlärningssvårigheter kan testas av skolans speciallärare eller som köptjänster av psykolog/psykiater.
I skolan studerar eleverna i smågrupper med 3-6 elever per grupp. Varje elev har en egenlärare som har till uppgift att handleda eleven i hans/hennes studier. Egenläraren håller även kontakt med vårdnadshavarna och socialen då det behövs.

 

Raul Vauhkonen

Elev på Lagmansgården 1998-2008

Erfarenhets-specialist, Kokemuksesta voimaa projektet, Statens skolhem 2014-2016

rvauhkon@gmail.com