Lähimetsän säilyttäminen Kellon Kiviniemessä on tärkeää. Vastustamme asemakaavamuutosluonnosta (Asemakaavan muutosluonnos ja tonttijako, Nielutie 18 ja 20).

Kellon Kiviniemen päiväkodin, koulun ja ulkoilureittien (Asemakaavamuutosluonnos ja tonttijako Nielutie 18 ja 20 ) lähellä olevan lähimetsän paikalle suunnitellaan asuinpientalojen korttelialuetta. Alueelle suunnitellaan rakennusmahdollisuutta 30-40 henkilölle. 

Vastustan tätä asemakaavamuutosluonnosta. Kellon Kiviniemessä asuu sekä alueelle muuttaa ihmisiä, joille luonto- ja luontoarvot ovat usein merkityksellisiä. Lähimetsä tarjoaa alueen lapsille, nuorille sekä aikuisille retkipaikan sekä mahdollisuuden luonnossa liikkumiseen. Lähimetsään on helppo päästä kaiken ikäisillä. Kiviniemen päiväkoti sekä koulu hyödyntävät aluetta ulkopedagogiikassa lähes päivittäin. 

Oulun kaupungin strategiassa perheiden osallisuus on keskiössä. Lähimetsän säilyttämisen puolesta Kiviniemen päiväkodin esikoululaiset ovat lausuneet oman vaatimuksensa. Vaatimuksessa käy ilmi, että metsä on lapsille tärkeä retki- ja leikkipaikka. 


Liisa Koskela, Kello-Kiviniemi -alueen asukasyhdistyksen puheenjohtaja    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Liisa Koskela, Kello-Kiviniemi -alueen asukasyhdistyksen puheenjohtaja voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…