Luohuan koulun puolesta

Luohuan kylällä on tehty aktiivista ja suunnitelmallista talkootyötä kylän ja siten koko kuntamme markkinoinnin eteen ja tulokset ovat olleet toivottuja. Siikajoen kunnan kylistä vain Luohualla väkimäärä on vuosien 2020-2024 aikana kasvanut ja suunta on edelleen nouseva. Luohuan kylän keskeinen vetovoimatekijä on ollut kyläkoulumme. Kylän positiivinen asukasluvun kehityssuunta näkyy muun muassa Luohuan koulun oppilasmääräennusteessa tuleville vuosille. Esimerkiksi vuonna 2019 tehdyssä oppilasmääräennusteessa lukuvuoden 2024-2025 oppilasmäärän on ennustettu olevan yli 10 % alhaisempi kuin mitä tämän hetken ennuste vuosille 2024-2025 on.

Onko koulun lakkautus kiitos tästä talkootyöstä Siikajoen kunnan hyväksi?

Mielestämme koulun lakkautus on perusteltua siinä tilanteessa, jos oppilaita ei ole riittävästi. Nyt ei ole sellaisesta kysymys. On järjetöntä katkaista tämä nykyinen hyvä kylän ikärakennetta tervehdyttävä kehityssuunta. Luohuan kylällä väki on nuorinta koko kunnassa. Siellä missä on nuorta väestöä syntyy myös lapsia. Kuntalaiskuulemistilaisuudessa tuli painokkaasti esille, että Luohualle muuttaneiden perheiden muuttopäätöksessä on ollut erittäin suuri painoarvo Luohuan hyvämaineisella kyläkoululla.

Kylällä ei riitä myytävät talot kaikille kylästä kiinnostuneille lapsiperheille ja meille halutaan muuttaa. Luohuan kylän somen kautta olemme tavoittaneet kylästä kiinnostuneita ja kierrättäneet heitä katsomassa kylää ja myytävänä/vuokrattavana olevia kiinteistöjä. Näin olemme saaneet useita uusia asukkaita kylälle, pääosin lapsiperheitä. Ongelmaksi on muodostunut, että julkisessa myynnissä olevia taloja ja rakennuspaikkoja ei riitä kaikille halukkaille. Kylällä on nyt tartuttu tähän haasteeseen ja olemme perustamassa omille nettisivuille selkeää myyntikanavaa kiinteistöille.

Luohuan kylä on saanut kaksi kertaa kunniamaininnan Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kylä -kilpailussa vuonna 2022 ja 2023. Lisäksi Luohuan Maaseutuyhdistys ry sai Pohjois-Pohjanmaan järjestöteko -palkinnon vuonna 2022. Kyläläisten talkoovoimin tekemä työ kylän hyväksi on huomioitu ja tunnustettu. Positiivinen mielikuva kylästä ja koko Siikajoen kunnasta tunnetaan.

Kunnan ja sen päätöksenteon uskottavuuden kannalta lyhytjänteinen päätöksenteko ei ole hyväksi. Pitkän aikavälin tavoitteita ei saavuteta lyhytnäköisyydellä. Markkinoinnissa valttimme on kyläkoulu. Kysyttäessä kyläkoulun jatkuvuudesta, olemme voineet kertoa kunnanvaltuuston v. 2019 lupaamasta 40 oppilaan rajasta ja oppilasmääräennusteiden myönteisestä kehityksestä. Vuonna 2019 saatu lupaus antoi koululle työrauhan ja kyläläisille vaikutusmahdollisuuden omalla talkootyöllä vaikuttaa kyläkoulun jatkuvuuteen.

Luohuan koulu on lakkautusuhan alla säästösyistä ja tulevaisuustyöryhmä esittää lukuvuoden 2025-2026 alusta Luohuan koulun opetuksen siirtämistä Paavolaan ja Ruukkiin. Luohuan koulurakennus on vanha, mutta edelleen toimiva.

Tulevaisuustyöryhmän esityksessä mainitut säästöt henkilöstömenoista on laskettu vuoden 2023 menoista. Säästöjä on tullut jo tämän kevään aikana ja tulee lisää lukuvuosina 2024-2025 ja 2025-2026. Yksi luokanopettaja ja yksi ohjaaja vähenee lukuvuoteen 2025-2026 mennessä joka tapauksessa. Henkilöstöstä ei saada koulun lopettamisella aikaan säästöjä, vaan säästöt tulevat jo luonnollisella sopeuttamisella tarpeen vastaavalle tasolle Luohuan koulun toimiessa.

Jos Luohuan koululaiset jatkaisivat Luohualla, opetusryhmiä olisi kolme (0-2, 3-4 sekä 5-6). Paavolan koululla olisi ryhmiä neljä. Tässä tapauksessa molempien koulujen kuudenluokkalaiset opiskelisivat omissa kouluissaan. Eli opetusryhmiä olisi yhteensä molemmissa seitsemän. Kyläkoulun etuja on turvallisuus ja lapsien yksilöllinen kohtaaminen. Jos Luohuan oppilaat siirretään Paavolaan, sinne tarvitaan todennäköisesti kaksi opettajaa lisää. Jos Luohuan ja Paavolan 6.lk siirtyvät Ruukkiin, tarvitaanko yksi opettaja lisää? Eli henkilöstömäärä pysynee samana, vaikka Luohuan koulu jatkaa.

Todellinen luku oppilaat/aikuinen on tällä hetkellä 7,6 (työryhmän esityksessä mainittu 6,6 on vuodelta 2023). Lukuvuonna 2025-2026 luku olisi 8,3. Tämä kertoo siitä, että Luohualla opetus oppilaat/aikuinen on tehokasta.

Kuntalaiskuulemistilaisuudessa kyseenalaistimme lisäkoulukuljetusten kustannukset. Kuljetusoppilaita on tällä hetkellä 12. Ensi syksynä 10/53. Vuosittain kuljetusoppilaita keskimäärin 10 eli uusia kuljetusoppilaita tulisi 40. Nykyinen linja-auton reitti kulkee Luohualta Tuomiojan kautta Ruukkiin. Tällä hetkellä ei kulje yhtään reittiä suoraan Paavolaan eli kuljetuskustannukset lisääntyvät reilusti, koska tämän lisäksi uusia bussiyhteyksiä tarvittaisiin Luohua-Paavola -välille.

Jos Luohuan koulu lakkautetaan, henkilökunnan kuluista ei tule säästöä, koska opetuspuolen henkilöstökulut siirtyvät toisille kouluille. Kiinteistökustannuksista säästöä tulisi noin 75 700 €. Kuljetuskustannukset lisääntyvät arvion mukaisesti vähintään 15 400 € ja todennäköisesti paljon enemmän. Todellisuudessa säästöt lakkauttamisesta olisivat korkeintaan noin 60 000 €. Säästöt on mahdollista saada muulla tavoin kuin pienten koululaisten kustannuksella.

Koulu on kylän yhteinen kohtaamispaikka, jonka ympärillä on vireää harrastustoimintaa sekä lapsille että aikuisille. Koulun sisä- ja ulkotilojen käyttö on erittäin aktiivista ja kyläläisille tärkeää yhteisöllisyyden kannalta. Koululla järjestetään erilaisia kerhoja, lapsiparkkia ja kansalaisopiston järjestämiä kursseja. Koulun yhteydessä toimii myös kirjasto, jonka luohualaiset ovat itse talkootyönä rakentaneet. Kylän asukkaat pystyvät myös hyödyntämään koulun liikuntasalia vapaa-aikana. Jos koulumme lakkautetaan, menetämme myös erilaiset harrastusmahdollisuudet. Luohualla ei ole koulun lisäksi mitään muuta harrastustoimintaan soveltuvaa kunnan omistamaa kiinteistöä.

Luohuan koulu on kylän sydän. Olemme valmiita tekemään paljon kyläkoulumme jatkuvuuden puolesta. Vaadimme, että tulevaisuustyöryhmän koostamasta keinovalikoimasta löydetään muita säästökohteita ja valitaan säästöjä myös keinovalikoiman ulkopuolelta. Olemme mielellämme mukana pohtimassa säästökohteita.

Kuunteleva kunta saa vastineeksi sitoutuneita asukkaita. Me teemme kunnan.

Nyt tehtävien päätösten vaikutukset lapsiin ovat suoraan vaikutuksia tulevaisuuteen ja siihen, että kylällä on veto- ja pitovoimaa. Me olemme toimineet ja olemme edelleen valmiita toimimaan koulumme, kylämme ja kuntamme eteen. Toivomme saavamme vastakaikua.

Luohualaisten puolesta,
Luohuan Maaseutuyhdistys ry


Luohuan Maaseutuyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään