Maahanmuuttoviraston turvallisuuskatsaus tarkistettava

Vaadimme maahanmuuttoviraston maakatsausta Irakin, Afganistanin ja Somalian osalta tarkistettavaksi heti. 

Toukokuussa 2016 maahanmuuttovirasto julkaisi seuraavan tiedon: 
Toissijaisen suojelun saaminen vaikeutuu

Toissijaista suojelua on entistä vaikeampi saada. Syynä on parantunut turvallisuustilanne Suomen kannalta keskeisissä lähtömaissa.

Maahanmuuttovirasto on saanut valmiiksi Afganistanin, Irakin ja Somalian puolivuosittain tarkistettavat turvallisuuskatsaukset, joissa arvioidaan muun muassa, onko tietylle alueelle turvallista palata. Maahanmuuttoviraston mukaan Afganistaniin, Irakiin ja Somaliaan voi tällä hetkellä palata kaikille alueille ilman, että siellä esiintyvät aseelliset selkkaukset sinänsä aiheuttavat vaaraa henkilölle, hänen pelkän läsnäolonsa takia.

Maahanmuuttovirasto seuraa turvapaikanhakijoiden keskeisten lähtömaiden turvallisuustilannetta säännöllisesti, mutta yksittäisen henkilön oleskeluluvan harkinnassa painotetaan kuitenkin yksilöllisiä turvapaikan tai toissijaisen suojelun perusteita.

Koko tiedote:
http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/humanitaarista_suojelua_ei_myonneta_enaa_uudet_maalinjaukset_afganistanista_irakista_ja_somaliasta_67589 

Vaadimme muutosta Migrin turvallisuusarvioon välittömästi. Irak, Afganistan ja Somalia ovat tutkitusti maailman vaarallisimpia maita asua, joissa terrorismin vaikutus tavallisiin kansalaisiin on suuri, Irakissa maailman suurin. Migrin kanta että maihin voi palata ilman että aseelliset selkkaukset aiheuttavat vaaraa henkilölle on absurdi. 

Migrin maalinjauksen jälkeen on kielteisten turvapaikkapäätösten määrä noussut huomattavasti. Emme hyväksy että Suomi kohtelee hädässä olevia näin epäinhimillisesti ja ihmisoikeuksia rikkoen. 

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

1. artikla. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.

2. artikla. Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

Mitään erotusta ei myöskään pidä tehdä sen maan tai alueen valtiollisen, hallinnollisen tai kansainvälisen aseman perusteella, johon henkilö kuuluu, olipa tämä alue itsenäinen, huoltohallinnossa, itsehallintoa vailla tai täysivaltaisuudeltaan minkä tahansa muun rajoituksen alainen.

3. artikla. Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.

Terrorismin vaikutus - Irak #1 Linkki kuvaan: http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/GTI15_Results_Rank_300dpi.jpg 

Maailman 10 vaarallisinta maata: 
1. Irak
2. Syyria
3. Afganistan
4. Libya
5. Somalia 
Koko tilasto: http://intelcenter.com/maps/cti.html#gs.vQ=YMhU 

 

Helsingissä ja Joensuussa järjestetään "Oikeus Elää" mielenilmaisu aiheesta Maailman Pakolaispäivänä 20.6.
Helsinki: https://www.facebook.com/events/1157313547632516/ 
Joensuu: https://www.facebook.com/events/1053770334714537/ 


Lisää aiheesta
Jori Eskolin: Me säilymme kyllä hengissä, mutta säilymmekö me ihmisinä?
http://www.jorieskolin.com/news/me-sailymme-kylla-hengissa-mutta-sailymmeko-me-ihmisina-irak/