Muuratsalon ja Säynätsalon päiväkoti-koulut tulee säilyttää

Jyväskylän kaupungin mahdollisten säästökohteiden listalla on syksyllä 2023 alakoulujen lakkautuksia. Säynätsalon kaupunginosassa sijaitsevat kaksi päiväkoti-koulua Muuratsalon ja Säynätsalon päiväkoti-koulut (1.-4. luokka ja päiväkoti) ovat listalla vaihtoehtoisina lakkautuskohteina. Suunnitelmassa on ehdotettu toisen koulun lakkauttamista siten, että saarilla säilyisi vain 1. ja 2. luokkien opetus. 3. luokalta alkaen pikkuoppilaat kyydittäisiin bussikuljetuksin 10 km päähän Keljonkankaan Aapistien alakouluun. Uusi koulunvaihto seuraisi jo kahden vuoden kuluttua, kun he 5.-luokkalaisina siirtyisivät Keljonkankaan Solhberginkadun yksikköön. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämisen tilannetta esityksessä ei kommentoida ollenkaan, vaikka päiväkodit ovat tälläkin hetkellä täynnä ja toimivat samoissa tiloissa kuin koulut. 

Koulujen lakkauttaminen ei tuota todellisia säästöjä. Esitys saarikoulujen lakkauttamisesta on tehty laskien lyhyen aikavälin taloudellisia säästöjä, jotka esimerkiksi Muuratsalon koulu lakkauttamalla olisivat noin 250 000 euroa. Esitys jättää kuitenkin huomioimatta todelliset, kaikki kerrannaisvaikutukset huomioivat kustannuslaskelmat. Jo pelkät koulukuljetukset lisääntyisivät vuosittain kymmenillä tuhansilla euroilla, kun lapset kulkisivat kolmosluokalta alkaen Keljonkankaalle ja iso osa muuratsalolaisista lapsista kulkisi kouluun bussilla ensimmäisestä luokasta alkaen. Oppilaat tarvitsevat edelleen opettajia ja ohjaajia vähintään yhtä paljon kuin tällä hetkellä. Tästäkään tuskin koituu kaavailtua noin 180 000 euron säästöä. Suurissa, ylitäysissä kouluissa tarvitaan entistä enemmän oppimisen tukea, ohjaajia ja uusia luokkatiloja. Säynätsalon koulujen tilat ovat hyvässä kunnossa ja niiden remontointiin on vasta investoitu. Kun nämä kaikki seikat huomioidaan, on selvää, ettei Säynätsalon ja Muuratsalon kouluihin kohdistuva säästösuunnitelma tuota todellisuudessa minkäänlaisia säästöjä, eikä ainakaan niitä, joita sen on suunniteltu tuovan.

Pikkukoululaisille suunniteltu pirstaleinen koulupolku jo ennestään täysissä, suurissa oppilaitosyksiköissä on täysin kestämätön. Säästöjen sijaan koulun lakkauttaminen lisäisi lasten välistä eriarvoisuutta ja heikentäisi lasten ja perheiden hyvinvointia. Lasten arkiliikunnan väheneminen, koulupäivien kuormittavuuden lisääntyminen ja kouluyhteisön koon kasvaminen lisää todennäköisesti merkittävästi myöhempiä kustannuksia oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisessä sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lapsen näkökulmasta säästösuunnitelma muuttaisi arkea peruuttamattomasti tehden koulupolusta katkonaisen ja vaarantaen lasten yhteenkuuluvuuden kokemuksen turvallisen rakentumisen. Vaikutukset ulottuvat myös keljonkankaalaisten lasten ja perheiden elämään, kun säynätsalolaiset lapset tulisivat jo valmiiksi täysiin kouluihin. 

Säynätsalon saaristokaupunginosa on luonto- ja kulttuuriarvoiltaan ainutlaatuinen, ja sen kehittämisessä voi nähdä monia, koko Jyväskylän kaupunkia kiinnostavia vaihtoehtoja. Säynätsalo on luonnonläheisenä kaupunginosana, pitkähköstä etäisyydestään kaupunkikeskustaan huolimatta, ollut lapsiperheille vetovoimainen alue. Keskeinen tähän vaikuttanut tekijä ovat olleet sopivankokoiset lähikoulut. Koulut ovat alueen asukkaille ikään katsomatta keskeinen yhteisöllisyyden luoja. Koulujen tiloissa harrastetaan ja urheillaan, tavataan tuttuja ja uusia ihmisiä. Perusopetuksen kutistaminen Säynätsalossa johtaisi väistämättä asukasmäärän ja palvelujen vähenemiseen ja sitä kautta koko kaupunginosan näivettymiseen. 

Kaupungin päättäjillä on vielä mahdollisuus päättää toisin. Vetoamme lasten ja koko yhteisön puolesta: Säynätsalon koulut on säilytettävä, nyt ja tulevaisuudessa.

Adressi tullaan luovuttamaan Jyväskylän kaupungin päättäjille lokakuussa 2023.


Muuratsalon ja Säynätsalon koulujen vanhempienryhmät    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Muuratsalon ja Säynätsalon koulujen vanhempienryhmät näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…