Oulun terveyspalvelujen puolesta

Oulun palvelumalli 2020 -asiakirjassa esitetään terveyspalvelujen keskittämistä ja karsimista.
Virkamiesten tekemien esitysten tarkoituksena on pahimmillaan lakkauttaa useita hammashoitoloita, neuvoloita ja terveysasemia, mm. Rajakylän, Kaijonharjun, Myllyojan, Keskustan ja Höyhtyän terveysasemat.

Ehdotetut uudet "hyvinvointipisteet" ja "hyvinvointikioskit" eivät korvaisi lakkautettuja terveysasemia, koska ne tarjoaisivat lähinnä vain ohjausta ja neuvontaa. Ainoastaan jäljelle jäävillä terveysasemilla, "hyvinvointikeskuksissa", olisi lääkärin ja hoitajan vastanotto.

Me allekirjoittaneet edellytämme, että

- terveysasemia kehitetään nykyisen verkoston pohjalta lähipalveluina.

- suunnitelma palvelujen keskittämisestä muutamaan hyvinvointikeskukseen ja suunnitelma usean terveysaseman lakkauttamisesta hylätään.

- neuvolat ja hammashoitolat säilytetään
Oulun terveyspalvelujen puolesta toimintaryhmä, Juha Tapio    Ota yhteyttä adressin tekijään