PÄIJÄT-HÄMEESSÄ KOHTUUS ASIAKASMAKSUIHIN JA IRTI PERINTÄYHTIÖISTÄ!

ADRESSIKUVA_nettiadressi_kuva_1.png

Adressi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valtuustolle:  

PÄIJÄT-HÄMEESSÄ KOHTUUS ASIAKASMAKSUIHIN JA IRTI PERINTÄYHTIÖISTÄ!  

Arvoisat Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tammikuussa 2022 vaaleissa valitut valtuuston jäsenet. Olette saaneet valtakirjan edistää ja huolehtia maakunnan asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta. Hyvinvointiin kuuluu myös asukkaiden henkinen hyvinvointi ja toimeentulo. On suuri vääryys, että maksimaalisia voittoa tavoittelevan perintäyhtiön, aggressiivisen perinnän sekä kohtuuttomien asiakasmaksujen johdosta asiakkaat joutuvat maksuvaikeuksiin, joutuen tinkimään terveydenhoidosta saadakseen hankittua päivittäisen ruokansa.    

Me allekirjoittaneet vaadimme hyvinvointialueen valtuustoa ja valtuutettuja päättämään asiakasmaksuista, perinnästä sekä täydentävästä ja ennaltaehkäisevästä toimeentulotuesta seuraavasti:  

- sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut puolitetaan asiakasmaksuasetuksen säätämistä maksimihinnoista ja terveyskeskusmaksujen perimisestä luovutaan  

- yksityisten perintäyhtiöiden käytöstä luovutaan ja tehtävät siirretään suoritettavaksi omana työnä tai ostona Provincia oy:ltä, jossa myös hyvinvointialue on tai tullee olemaan vähemmistöosakas  

- aluevaltuusto valvoo, että jatkossa ryhdytään noudattamaan uuden asiakasmaksulain mukaista määräystä asettaa asiakasmaksujen alentaminen ja perimättä jättäminen ensisijaiseksi suhteessa toimeentuloturvaan sekä tiedottaa tästä mm. asiakasmaksulaskun yhteydessä  

- yhtymän perintätoimien synkät luvut yli 40 000 kappaleeseen kohoavilla vuotuisilla perintälaskuilla vaatii perintäprosessin lainmukaisuuden selvittämistä ja tässä aluevaltuuston toimeenpanemassa selvitystyössä pyydetään Kuntaliiton lausunto perintätoimien lainmukaisuudesta sekä hyvän perintätavan noudattamisesta ja toimeenpannaan tarvittavat muutokset maksu- ja perintäprosessissa  

- hyvinvointiyhtymän myöntämien täydentävän- ja ennaltaehkäisevän toimeentulotukien suuri hylkäysprosentti (45 %) herättää vakavan huolen käytänteiden lainmukaisuudesta, joten asia tulee viipymättä selvittää ja tehdä tarvittaessa korjaavat toimet vastaamaan lain henkeä ja määräystä  

Vaadimme, että hyvinvointialue päättää viipymättä esittämistämme toimenpiteistä.

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adressi luovutus tapahtuu Päijät-Hämeen aluevaltuustolle 12.9.2022.

 

Huom! Adressin perustelut tiedotteessa


Seppo Korhonen, asukas- ja soteaktiivi    Ota yhteyttä adressin tekijään