Parasta lapselle Vaikuta päiväkotiryhmiin

Parasta lapselle on parasta yhteiskunnalle!

Adressi luovutettiin pe 20.11.2009 eduskunassa 691 nettiin tulleella allekirjoituksella ja 181 käsin kerätyllä allekirjoituksella.
Vastaanottajina oli kansanedustajat Lenita Toivakka ja Aila Palosaari ja Sanna Lauslahti sekä Lenita Toivakan avustaja Hilkka Laitinen ja Merja Kuusiston avustaja Jaana Koskenranta. Tilaisuus oli mukava ja rento, vastaanotto asiallemme oli mahtava. Jaoimme kaikille läsnäolijoille omat adressit allekirjoituksineen sekä oulun toripolliisipinssit sekä Oulu-lehden 15.11.2009.
Lenita Toivakka vei yhden adrssin allekirjoituksineen välittömästi tilaisuuden jälkeen peruspalveluministeri Paula Risikolle. Lenita Toivakka kävi vielä eduskuntakierroksemme aikana kertomassa meille terveiset, ministeri Risikko sai adressmme ja oli mielellään vastaanottanut sen ja aikonut toimittaa sen välittömästi varhaiskasvatustyöryhmälle. Lenita Toivakka kertoi myös meille että adressin ajoitus oli tosi loistava koska varhaiskasvatus asiaa eduskunnassa parhaillaan työstetään.

Jos "HERÄSIT" tähän asiaan loppumetreillä. Toivomme että allekirjoitat adresimme. Katsotaan vuoden 2009 loppun saisimmeko tuhannen allekirjoituksen rajan rikki.


Kilpailukykyisen kansakunnan kasvattaminen on pitkä prosessi. Se alkaa lapsesta.
Me allekirjoittaneet vanhemmat,
nykyiset sekä tulevat, ja kaikki lapsistamme välittävät ihmiset VAADIMME :

- Lapsen oikeuksien julistus käytäntöön todellisella tasolla

- Eduskunta ottaa huomiooon Lapsen oikeuksien sopimus (LOS), jonka suomikin on valtiona allekirjoittanut.

Tarpeeksi hoitajia, riittävästi läheisyyttä, pieni ryhmä neliöihin suhteutettuna, rauhalliset leikkihetket, toimintatuokiot ja ruokailut sekä toimiva piha ovat laatua lapsen kannalta. Silloin myös lapsen oma ääni kuuluu.

- Eduskunta kuuntelee tosissaan asiantuntijoita jotka ovat tuoneet asiaa julkisuuteen sekä toimii lasten hyvinvoinnin hyväksi

- Eduskunta säätää lailla päivähoitoryhmien sekä koululuokkien pitävät maksimikoot sekä suhdeluvut hoitaja tai opettaja per lapsimäärä sekä ryhmän maksimikoko suhteessa käytössä oleviin neliöihin, joista ei voi poiketa kunnissa

Nyt PITÄÄ meidän KAIKKIEN nousta yhteiseen rintamaan tässä asiassa jotta saamme lapsiemme hoitajille että opettajille hyvät työolosuhteet ja sitä kautta lapsillemme hyvän varhaiskasvatuksen.

Kaikkein yhteinen ääni lastemme puolesta pitää saada nyt mediaan ja päättäjien tietoon.

Suomessa on käsitelty päivähoitoasiaa eri tahoilta käsin julkisuudessa.

Muutamissa kaupungeissa on kerätty nimiä adresseihin joissa vastustetaan kaupunkien ajamia päivähoidon säästötoimenpiteitä.

Tämä adressi on saanut alkunsa kahden äidin (Jaana Utriainen ja Päivi Komulainen Oulusta) kokemuksista omien päiväkoti-ikäisten lasten päiväkotimaailmasta.

Tuomme esille asioita miksi pitää lakia muuttaa suuntaan minkä monet asiantuntijatahotkin ovat tuoneet esille mediassa:

 Suuret lapsiryhmät PÄIVÄKOTI maailmassa & KOULU maailmassakin

 Päiväkodeissa työntekijöitä kolme per ryhmä. Joinakin päivinä työntekijät ovat yhtä aikaa läsnä vain 2½ tuntia vaikka lapsiryhmä on täysi välillä 8.00-16.00

 Julkisuuteen on tuotu kysymys; Onko koulumaailman nykyisellä levottomuudella ja päivähoidon ongelmilla yhteyttä?

# Lapsen oikeuksien julistuksesta muutamia periaatteita:
1) Lapsen tulee saada nauttia kaikkia tässä julistuksessa määriteltyjä oikeuksia
2) Lapsen tulee saada nauttia eritystä suojelua
4) Lapsen tulee saada nauttia sosiaalista turvaa
8) Lapsen tulee aina ja kaikissa olosuhteissa olla ensisijalla suojelua ja apua annettaessa
9) Lasta on suojeltava kaikelta laiminlyönneiltä, julmuudelta ja väärinkäytöltä
http://www.unicef.fi/lapsen_oikeuksien_julistus

 LOS 18 artikla
1. Sopimusvaltiot pyrkivät parhaansa mukaan takaamaan sen periaatteen tunnustamisen, että vanhemmat vastaavat yhteisesti lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä. Vanhemmilla tai tapauksesta riippuen laillisilla huoltajilla ja holhoojilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä. Lapsen edun on määrättävä heidän toimintansa.

2. Tässä yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien takaamiseksi ja edistämiseksi sopimusvaltiot antavat vanhemmille ja muille laillisille huoltajille asianmukaista apua heidän hoitaessaan lastenkasvatustehtäväänsä sekä huolehtivat lastensuojelulaitosten ja -palvelujen kehittämisestä.

3. Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin asianmukaisiin toimiin taatakseen, että työssäkäyvien vanhempien lapsilla on oikeus hyödyntää heille tarkoitettuja lastenhoitopalveluita ja -laitoksia.

 Liian suurissa ryhmissä työntekijöiden aika kuluu välien selvittelyyn ja perushoitamiseen. TÄTÄ LAATUAKO ME HALUAMME LAPSILLEMME ?

 Vanhempia kismittävät muutkin säästötoimet, jotka näkyvät päivähoidossa mm. ruoka-annosten pienentämisenä ja retkien ja toiminnan vähentämisenä.

 Ennen vaaleja kansanedustajaehdokkaat antavat lupauksia lasten ja perheiden hyvinvoinnista että kaikista muistakin sosiaalipuolen asioista, mutta konkreettiset toimenpiteet puuttuvat ja lupaukset vaipuvat unholaan.

Tämä adressi tullaan luovuttamaan Lapsen oikeuksien 20 v juhlavuoden nimissä Eduskuntatalolla yhteiskuntamme päättäjille viimeistään perjantaina 20.11.2009

Toivomme että laitat viestiä tästä eteenpäin.
Allekirjoitukset torstai 19.11 klo 19:30 mennessä.

Lähdemme torstaina 19.11 yöjunalla kohti eduskuntaa, tulostan nimilistan ennen lähtöämme. Luovutus tapahtuu pe 20.11 klo 12.00 Jaana ja lapset
Päivi tulee perjantaina lentokoneella tyttönsä kanssa.

NIMIEN ALLEKIRJOITUSTEN VASTAANOTTAMINEN ON LOPETETTU TO 19.11 KLO 19.30 !!!
Oulussa 23.8.2009

Jaana Utriainen Päivi Komulainen
jaanatuul.utriainen@kolumbus.fi paivitorne@gmail.com