Pelastakaa Suomen ”viimeinen vanhan ajan apteekki”!


Onko meillä todellakin varaa köyhdyttää edelleen kaupunkimaisen rakennuskulttuurimme arvokkaita julkisia sisätiloja? Suomessa on jäljellä enää yksi alkuperäistä tarkoitustaan palveleva, suojelun arvoisiksi todettu apteekki, joka on itse asiassa kaikille avoin ”elävä museo”. Ja nyt senkin tulevaisuus on uhattuna.
 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea haluaa lakkauttaa Helsingin Joutsen apteekin apteekkioikeudet. Apteekkioikeudet siirrettäisiin Helsinkiin perustettavalle uudelle apteekille, jolloin Suomesta häviäisi ainoa, edelleen toiminnassa oleva vanha apteekki. Arkkitehti Fr. Lüschin suunnittelema interiööri on säilynyt alkuperäisenä 1900-luvun alusta. Apteekki sijaitsee arkkitehti Selim Lindqvistin piirtämässä talossa Lapinlahdenkatu 1:ssä, joka valmistui vuonna 1908.

Helsingin XII Joutsen apteekki (www.joutsenapteekki.fi/) määrättiin suojeltavaksi rakennussuojelulain ja asemakaavan mukaisesti vuonna 1998. Perusteluna ympäristöministeriö totesi, että apteekin sisätiloilla ja kiinteällä kalustuksella on kulttuurihistoriallista ja rakennustaiteellista merkitystä ja valtakunnallista kulttuuri- ja rakennushistoriallista arvoa.

Apteekkari Bengt Mattila on koonnut apteekin kellarikerrokseen apteekkimuseon, joka esittelee Joutsen apteekin ja koko apteekkilaitoksenkin historiaa. Mattila järjestää apteekin jugendinteriöörin esittelyjä yleisölle ja asiantuntijoille sekä opastuksia apteekkimuseoon, uutterasti ja vailla rahallista korvausta. Museon kokoelmissa on ainutlaatuista esineistöä Joutsen apteekin yli sadan vuoden historian ajalta. Mattila on sinnikkäästi vaalinut tämän Suomen ainoan ”vanhan apteekin” suojeltua interiööriä.

Nyt apteekkari Mattila on nyt esittänyt, että Joutsen apteekista tehtäisiin Carelia-apteekin sivuapteekki, jolloin sen toimintaa edelleen toimivana apteekkina voitaisiin jatkaa ja arvokas historiallinen miljöö ja apteekin historialliset kokoelmat säilyttää.

Kaikki muut Helsingin vanhat apteekit on jo hävitetty. Koko Suomessa ei ole vastaavaa, alkuperäisenä säilynyttä ja suojelun arvoiseksi todettua apteekkia. Viimeistä vanhan ajan apteekki-interiööriä ei saa tuhota!!!