Pelastetaan Pihkainmäen koulu

 koulukuva1.jpg

 

Pihkainmäen koulun puolesta 

Torstaina 2.5.2024 julkaistiin tieto Kuopion kaupungin sopeuttamistoimista kaupungin talouden tasapainottamiseksi.  Esityslistan kohdassa: “Koulut, maaseudun muutokset” havaittiin musertava uutinen, jonka mukaan Pihkainmäen elinvoimaista  yli 120 oppilaan rakastettua koulua oltaisiin lakkauttamassa.

Päätös esityksestä on tehty niin, ettei alueen asukkailla ole ollut mahdollisuutta tuoda kantaansa esiin.  Esitystä perustellaan nyt kyselyllä, joka on tavoittanut kaksi prosenttia koko Kuopion asukkaista.  Lisäksi kyselyn asettelu on ollut erittäin harhaanjohtavaa. Tarkastelusta on jätetty pois muun muassa pedagogiset, logistiset  ja hyvinvointivaikutukset. 

Pihkainmäki on yli 800 asukkaan kylä. Kylässämme on paljon kasvavia lapsiperheitä. Lisäksi kylä on osoittautunut kotia etsiville perheille erittäin suosituksi. Yksi suurista vetovoimatekijöistä kylälle on juuri oman kylän koulu. Oman kylän koulun  ominaisuuksiin kuuluu muun muassa turvallinen kävelymatka, sopivat luokkakoot, yhteisöllisyys.  Koulun samassa pihapiirissä sijaitseva päiväkoti on täynnä,  mikä kertoo koulun suuresta tarpeesta myös tulevina vuosina.

 

" Pienen koulun oppimisilmapiiri on turvallinen ja perhemäinen, työrauhaongelmat ovat harvinaisia ja kodin ja koulun läheinen suhde tukee oppilaan kasvua yhteisöön ja sen arvoihin. Luokkakoot tukevat oppilaskeskeistä, joustavaa ja  yksilöllistä opetusta, joka pohjautuu hyvään oppilaan tuntemukseen. Erilaiset oppimistilanteet vaikuttavat myönteisesti oppilaiden kehittymiseen vastuullisiksi tasapainoisiksi ja auttavaisiksi" (Kalaoja 1990a, 96-97,107) . Tämä pätee Pihkäinmäen kouluun, jossa opettajat tuntevat jokaisen oppilaan ja ja arvostavat heitä yksilöinä. Tämä auttaa parhaalla mahdollisella tavalla myös lapsia, joilla on erityistarpeita.

 

 Koulua on peruskorjattu vuonna 2004, jolloin koulua laajennettiin tarpeen mukaisesti. Vuonna 2023 koulua remontoitiin edelleen. Koulussa opiskeli lukuvuonna 23-24, n.120 oppilasta, joka on merkittävästi yli vaaditun oppilasmäärän  luokkaa kohden. Koulun välittömässä läheisyydessä on hyvät mahdollisuudet monipuoliselle harrastustoiminnalle. Pihkainmäen koulussa opiskeli lukuvuonna 2023-2024 120 oppilasta.

 

 Koulu on koko kylän sydän, kokoontumis- ja harrastupaikka kaikenikäisille. Tämä vaikutttaa omalta osaltaa alueen elinvoimaisuuteen ja on merkittävä osa alueen viihtyvyyttä. Koululla toimii erilaisia kerhoja ja moderni liikuntasali tarjoaa hienot mahdollisuudet monipuoliselle liikunnalle. Koululla toimii myös oma iltapäiväkerho.  Koulun välittömässä läheisyydessä on myös jalkapallokenttä, luistelukaukalo, valaistu pururata ja talvisin hiihtolatu.

Lapsissa säästäminen on sellainen asia, joka tulee aina maksamaan tulevaisuudessa enemmän! 

HYVÄ KUOPION KAUPUNGINVALTUUTETTU 

 

Tätä kaikkea ollaan ajamassa alas  säästöillä perustellen.  Asiantuntijat ovat jo pidemmän aikaa pystyneet kyseenalaistamaan väitteet, että koulujen lakkauttamisesta syntyisi kunnille säästöjä. Karvin (kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen) tutkimuksen mukaan vaikutus kuntien talouteen ja elinvoimaisuuteen voi olla jopa päinvastainen. Lisäksi Karvin  raportin mukaan koulutusmenot kasvoivat vähiten niissä kunnissa, joissa oli tehty vain vähäisiä tai ei lainkaan kouluverkkomuutoksia. Sen sijaan suuria tai erittäin suuria kouluverkkomuutoksia tehneissä kunnissa kulut kasvoivat merkittävästi muita kuntia enemmän.

 

 Mitä tämä käytännössä tarkoittaa:

 • Lasten hyvinvoinnin heikentämistä  pitkien koulumatkojen ja koulumatkan keston huomattavan pidentymisen vuoksi.
 •  Pienen koulun etujen menettäminen  suureen yksikköön siirtymisen vuoksi.
 • Turvattomat kävelymatkat terminaalille teitä pitkin, joilla ei ole turvavaatimuksia täyttävää piennaraluetta. 
 • Perheiden kuormittavuuden ja elinkustannusten voimakas kasvu. Esimerkiksi lasten hakeminen iltapäiväkerhosta,  joka toisi perheelle jopa 50  kilometriä lisäajoa päivittäin. 
 • Moninkertaistuneet ilmastovaikutukset.
 • Alueen elinvoimaisuuden heikentyminen kaikin tavoin.
 •  Kaikkien koulun oppilaiden siirtyminen kuljetusoppilaiksi lisää merkittävästi koulukuljetusten hintaa. 
 • Tieverkoston mahdollisesti vaativa laaja parannustyö. (Esim. Vakkakuusentie ja Kurkimäentie/turvallisuus).
 • Koululaisten kävelymatkat terminaalille ovat pitkiä ja haastavia. Lisäksi osa oppilaista tarvitsee erillisen taksikyydin terminaalille, mikä edelleen lisää kustannuksia.
 •  Uusien koulurakennusten rakentaminen ja aiempien laajennusten kustannukset!
 • Tyhjilleen jäävän koulun ylläpitokustannukset
 •  Kylän vetoimaisuuden lasku ja tämän vaikutus rakennusten arvoihin. 
 • Lapsiperheiden muutaminen pois.
 • Kaupunki ei sitoudu hyvinvointikertomuksessa mainittuihin asiakohtiin.
 • Lukuisat muut syyt. 

 

Me Pihkainmäen kyläläiset vetoamme teihin, jotka on valittu pitämään lastemme puolia toimimaan nyt oikein ja äänestämällä Pihkainmäen koulun puolesta.


Sini Raappana, Tiina Rauhavirta, Susanna Mahlanen. Pihkainmäen kyläyhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Sini Raappana, Tiina Rauhavirta, Susanna Mahlanen. Pihkainmäen kyläyhdistys näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…